Nieuws

Kostprijsberekening potchrysant

Telers van potchrysanten vinden dat ze een lage prijs ontvangen voor hun product. Het Vlaamse onderzoeksproject ‘Telen met inzicht’ laat zien dat de kostprijs sterk varieert per bedrijfstype.

Omdat het voor telers belangrijk is te beschikken over betrouwbare technische en bedrijfseconomische cijfers, voerde het Vlaamse Proefcentrum voor Sierteelt (PCS) een project 'Telen met inzicht' uit. Het idee is dat bedrijven zo beter zicht krijgen op het te verwachten resultaat van investeringsplannen.

Kostprijs

In dat project zijn zo'n 30 sierteeltbedrijven bezocht, om kostprijsberekeningen uit te voeren. Daaronder was ook een aantal bedrijven dat potchrysanten teelt. De telers zeggen vaak dat ze een veel lagere prijs dan vroeger krijgen. Ze vragen zich af wanneer de teelt van een gewas loont? Is de teelt van potchrysanten wel rendabel genoeg?

De kostprijs is opgebouwd uit drie pijlers, zo is te lezen in het artikel 'Kostprijsberekening bij potchrysant' dat in vakblad Sierteelt&Groenvoorziening verscheen. Het gaat om productiekosten, arbeidskosten en bedrijfskosten. De productiekosten zoals de kosten voor pot, substraat, plantgoed zijn makkelijk te berekenen. De arbeidskosten kun je berekenen aan de hand van arbeidsregistratie.

Bedrijfskosten

Lastiger zijn de bedrijfskosten te bepalen. Je moet dan denken aan de kosten voor verzekeringen, telefoon en investeringen. Welke kosten je aan planten toe kunt rekenen, hangt onder meer af van de teeltduur of de ruimte die een plant op het bedrijf inneemt. Daarnaast maakt het uit hoe groot het bedrijf is. En of investeringen al zijn afgeschreven.

Prijs per potchrysant

In het uitgewerkte voorbeeld in het artikel variëren de bedrijfskosten per m² nogal, van € 0,12 voor een bedrijf met 2 ha potchrysanten tot € 0,05 op een bedrijf met 10 ha potchrysanten. Omdat potchrysanten vrij veel ruimte innemen en de teeltduur soms 22 weken bedraagt, is soms de helft van de kostprijs toe te schrijven aan die bedrijfskosten. In een grafiek laat het vakblad een overzicht zien van de totale kostprijs per potchrysant. Die varieert van € 2,07 tot € 1,44.

(Bron Flickr, foto -JvL- )