Menu
Nieuws

Krachten bundelen in Europa voor behoud en duurzaam gebruik van genetische diversiteit in landbouw en bosbouw

Er ontbreekt in Europa een duidelijke strategie voor behoud en gebruik van agro-biodiversiteit. Ook is de coördinatie op dit terrein binnen de EU beperkt. Het project GenRes Bridge ontwikkelt op verzoek van de Europese Commissie voorstellen om het behoud en duurzaam gebruik van genetische diversiteit in landbouw en bosbouw (agrobiodiversiteit) beter vorm te geven.

false