Menu
Nieuws

Krimp van het aantal melkveebedrijven in 2030

Het aantal melkveebedrijven zal bij ongewijzigd beleid in 2030 met een derde afnemen. Nieuw beleid, zoals de omschakeling naar kringlooplandbouw, kan zorgen voor een andere ontwikkeling waarbij het aantal bedrijven verder afneemt.

false

false

false