Nieuws

Kringloop op eigen bedrijf

Zelf de tarwe voor je kippen verbouwen en hun mest vervolgens gebruiken voor je akkerland.

Rob ter Haar in Lelystad probeert met mest van eigen kippen, stro hakselen, compost en groenbemesters de polderklei van zijn akkerland in topconditie te houden. Dat lukt prima en hij is er erg tevreden over. In het artikel ‘Blij met kringloop’ uit Akker magazine vertelt hij hoe de kringloop op zijn bedrijf in zijn werk gaat.

Ideaal

Het gemengde bedrijf (aardappelen, wintertarwe, suikerbieten, uien en kippen) dat Ter Haar samen met zijn schoonouders runt, telt 130 hectare. Hoewel een belangrijke reden voor het houden van kippen was om in de winter ook voldoende werk te hebben voor een vaste medewerker, is Ter Haar er erg blij mee. ‘De kringloop van mineralen die het oplevert, vind ik ideaal. Het is prachtig als er een kipper vol tarwe naar onze eigen voersilo rijdt, of een volle mestverspreider richting het aardappelland.’

Aardappelland

De vaste strooiselmest uit de pluimveetak komt voor het grootste deel op het aardappelland en in het voorjaar rijden ze ongeveer 8 ton per hectare uit. De aardappelen doen het goed, maar veel bijstuurmogelijkheden zijn er niet, aldus Ter Haar. ‘Je bent voor een groot deel afhankelijk van wat er vrij komt. Alleen via beregening heb je nog wat invloed op de mineralisatie. Toch zijn we heel tevreden over de opbrengst en de kwaliteit van onze tafelaardappelen.”

Uitmijnen

Ter Haar investeert jaarlijks 30.000 euro in de grond, maar is er van overtuigd dat dat bedrag ruimschoots terugkomt in de vorm van vitale gewassen, waterberging, kwaliteit en opbrengst. ‘Al neemt je opbrengst maar een paar procent toe, dan heb je het al ruimschoots terugverdiend. Het zou op zich leuk zijn om te weten wat het oplevert, maar feit is dat je wat terug moet doen voor de grond, anders ben je gewoon aan het uitmijnen.’

(Bron foto: Thinkstock)