Menu
Nieuws

Kringlooplandbouw is hard nodig, maar hoe?

Als je voedingsstoffen uit de grond haalt, moet je ze weer aanvullen. Maar op landbouwbedrijven is de kringloop van voedingsstoffen meestal niet gesloten. Dat was vroeger niet zo en nog steeds niet. Akkerbouw is roofbouw. Je kunt een gesloten kringloop wel nastreven.

false