Nieuws

Kringlooplandbouw met 100% grasland

Grasland is de beste keuze voor de meeste melkveehouders als ze willen werken volgen principes van kringlooplandbouw omdat gras het beste is voor de bodem en de meest natuurlijke manier om de kringloop te sluiten.

Nederland moet koploper worden in kringlooplandbouw vindt landbouwminister Carola Schouten. Voor melkveehouders betekent dit dat zij moeten proberen de mineralen binnen hun bedrijf optimaal te benutten. Dat kan door meer organische mest binnen het eigen bedrijf te gebruiken en minder kunstmest en krachtvoer te gebruiken. Blijvend grasland is dan een goede keuze, aldus vakblad Veeteelt. Grasland verbetert de bodemvruchtbaarheid zodat je kunt besparen op de aankoop van kunstmest. Bovendien zorgt dit voor een verminderde uitstoot van CO₂.

100% grasland

Adviseur Frank Vermeulen van Boerenverstand zegt in het artikel 'Kringloop sluiten door gras te telen' dat voor de meerderheid van de melkveehouders een bouwplan van 100% grasland de beste keuze is. Zo bespaar je het meest op de aankoop van kunstmest en krachtvoer. Een andere keuze kan zijn om een bouwplan na te streven van 60% blijvend gras, 20% tijdelijk grasland en 20% voedergewassen. Dit gemengde bouwplan is meer geschikt voor extensievere bedrijven, of bedrijven in akkerbouwgewassen. Daar kunnen melkveehouders in samenwerking met akkerbouwers overwegen eigen krachtvoer te telen.

Niet scheuren

Het is dan wel zaak het grasland zo min mogelijk te scheuren, zegt onderzoeker Nick van Eekeren van het Louis Bolk-Instituut. Door grasland te scheuren raak je in korte tijd veel organische stof kwijt. Dat kost opbrengst op langere termijn. Met blijvend grasland kun je op zandgrond een organische stofgehalte van wel 6 tot 7% halen, aldus Van Eekeren.

Praktijkervaring

Melkveehouder Bouke Meijer uit Witterveen brengt de gedachten van Verhoeven en Van Eekeren al in de praktijk. Hij zet steeds meer bouwland om in grasland. Hij merkt dat gras op akkerbouwgrond de opbrengst wel een derde lager is. Zijn ervaring is dat gras tijd nodig heeft om te herstellen na scheuren. Je vernietigt bij het schuren het wortelstelsel in de bodem. Bovendien leidt het tot een uitspoeling van nitraat. Met een blijvende grasmat leg je de mineralen vast en verhoog je het aandeel organische stof in de bodem, zo is zijn overtuiging.

(Bron foto: Shutterstock)