Menu
Nieuws

Kringlooplandbouw met 100% grasland

Grasland is de beste keuze voor de meeste melkveehouders als ze willen werken volgen principes van kringlooplandbouw omdat gras het beste is voor de bodem en de meest natuurlijke manier om de kringloop te sluiten.

false