Nieuws

Kringlooplandbouw met gemengd bedrijf, eigen slagerij en winkel

Het echtpaar Gert Gabriels en Leen Brouwers uit Vlaamse Stabroek hebben een gemengd bedrijf met vleesvee, akkerbouw, een eigen slagerij en boerderijwinkel. Dat is een perfecte combinatie voor kringlooplandbouw.

Gert Gabriels en zijn vrouw Leen Brouwers combineren een vleesveebedrijf met Belgisch witblauw runderen met een akkerbouwbedrijf, een hoeveslagerij en eigen winkel. De hoeveslagerij bestaat 10 jaar. Gemiddeld verkoopt de slagerij zo'n drie koeien per maand aan huis. Stieren op het bedrijf worden na achttien maanden in het gangbare circuit verkocht.

Gemengd bedrijf

Gabriels zegt in een bedrijfsreportage in vakblad Veeteeltvlees dat de combinatie van het vleesveebedrijf met slagerij en winkel een hele goede combinatie is. Door de lockdown als gevolg van de coronamaatregelen is de omzet in de slagerij het laatste half jaar gestegen met 20 tot 30% zegt hij. Maar ook via de gangbare kanalen ontvangt hij betere prijzen voor het vlees.

Het echtpaar heeft het bedrijf in 2011 overgenomen van Gabriëls ouders. Toen was het een gemengd akkerbouw-melkveebedrijf.  Het echtpaar besloot om te schakelen naar een gemengd vleesveebedrijf met een eigen slagerij. Dat was toen een nog vrij onbekende combinatie, ook voor de bank. Maar het echtpaar kijkt tevreden terug op de beslissing om met deze combinatie te beginnen.

In de winkel wordt niet alleen eigen rund- en kalfsvlees verkocht, maar ook andere vleesproducten, aardappelen van eigen bedrijf en lokale producten zoals fruitsappen, wijn en tomaten. Dat brede assortiment is nodig om klanten voldoende te kunnen bieden, zegt Brouwers.

Kringlooplandbouw

Gabriels ziet toekomst voor het gemengde model. Vleesvee en akkerbouw gaan goed samen, zegt hij. Het veebedrijf telt nu 205 dieren met jaarlijks 100 kalvingen. Dat is groot genoeg om de slagerij van vlees te voorzien. De mest kan gebruikt worden op het akkerbouwbedrijf en het gros van het voer voor het vee teelt Gabriels zelf. De runderen eten maïs, gerst, tarwe, aardappelen en luzerne van eigen bodem. Gabriels koopt hooguit wat perspulp blij. Hij zegt dat de witblauwe veestapel een optimale ecologische voetafdruk heeft.

Deze bedrijfssamenstelling is een perfecte combinatie om kringlooplandbouw vorm te geven, denkt de veehouder. Door de winkel heeft hij nauw contact met de consument en kan hij goed op hun wensen inspelen. Zo heeft hij geleerd dat koeien niet vetgemest moeten worden want dan wordt het vlees te droog.

(Bron foto: keigroen via Pixabay)