Menu
Nieuws

Kringlooplandbouw met plantaardige stikstof

Kun je een akkerbouwsysteem opzetten dat helemaal draait op bedrijfseigen stikstof? Hoe ver kun je komen zonder toevoer van dierlijke mest? Na ruim negen jaar onderzoek op een proefbedrijf in de Kollumerwaard blijkt dat dit kan. Je kunt stikstof telen met hulp van vlinderbloemige gewassen.

false

false

false