Menu
Nieuws

Kringlooplandbouw voor beter waterbeheer

Agrarisch ondernemers zullen met het veranderende klimaat vaker geconfronteerd worden met wateroverlast of watertekort. Een overschakeling op kringlooplandbouw moet zorgen voor een productiesysteem dat zuiniger omgaat met natuurlijke hulpbronnen en beter bestand is tegen extreem weer.

false

false