Nieuws

Kringlooptoets bruikbaar gespreksmodel voor veehouders

De kringlooptoets, die in 2015 is ontwikkeld, blijkt een bruikbaar instrument om in gesprek met anderen zicht te krijgen op de kringlopen van mineralen en organische stof.

De kringlooptoets, zoals die in 2015 door Wageningen Livestock Research is ontwikkeld, kan je als veehouder helpen zicht te krijgen op de stroom van nutriënten op je bedrijf. Hoe functioneren kringlopen? Wat zijn effecten van maatregelen op de kringlopen, op de bodemvruchtbaarheid, het milieu of de bedrijfsresultaten? De kringlooptoets is echter geen rekenmodel, zoals deelnemers soms verwachten, maar een gespreksmodel. Met diverse partners is de toets in workshops getest. Het rapport 'Testcases KringloopToets 2015-2016 en daaruit geleerde lessen' doet verslag van de ervaringen van die workshops.

Tijd uittrekken

Door aan de slag te gaan met de kringlooptoets, kunnen deelnemers gezamenlijk onderzoeken wat effecten zijn van maatregelen. De gedeelde inzichten leveren nieuwe kennis op, maar het uitwerken van een casus kost wel tijd, zeker als het kennisniveau van de deelnemers varieert. Als de groep qua kennisniveau relatief homogeen is, kun je in een dagdeel een redelijke indruk krijgen van mogelijke effecten, meldt het rapport. Wil je er meer uit halen, dan zijn meer bijeenkomsten nodig. Pas dan kom je tot gedeelde inzichten. Je moet voor het volledig uitwerken van een casus voldoende tijd uittrekken. Daarnaast is het belangrijk vertrouwen te winnen van de deelnemers.

(Bron foto: Pixabay)