Nieuws

Kringloopwijzer schat mestproductie redelijk goed in

Door de kringloopwijzer te gebruiken, krijg je een beeld van de mineralenkringlopen op je bedrijf. Zo krijg je inzicht in de hoeveelheid stikstof en fosfaat die op je bedrijf rondgaan. Onderzoekers vergeleken de resultaten met metingen. De schattingen van de kringloopwijzer blijken redelijk te kloppen.

Met de Kringloopwijzer, die in 2013 geïntroduceerd is, kun je de mineralenkringlopen op je bedrijf in beeld brengen. Door de kringloopwijzer in te vullen krijg je inzicht in de hoeveelheid stikstof en fosfaat die op je bedrijf rondgaan. Uit die gegevens kun je ook opmaken wat de overschotten zijn aan stikstof en fosfaat, hoe de mineralenbenutting is en wat de ammoniakemissie is.

Toetsing

De Kringloopwijzer is gebaseerd op een rekenmodel dat gebruik maakt van verschillende gegevens die je invoert zoals de samenstelling van je veestapel, de melkproductie, bemesting en oppervlakten gras en snijmaïs. Je zou de gegevens ook kunnen gebruiken voor beleidsbeslissingen, maar dan moeten de schattingen wel in overeenstemming zijn met de werkelijkheid. Het onderzoeksrapport 'Toetsing van de KringloopWijzer' laat zien dat de schattingen van de kringloopwijzer de variatie in mestproductie en gewasopbrengst redelijk kloppen.

Onderschatting

Onderzoekers hebben de schattingen van de kringloopwijzer vergeleken met metingen die op een aantal Koeien & Kansen-bedrijven zijn uitgevoerd. Uit het rapport blijkt dat de Kringloopwijzer de producties van mest-N en mest-P met respectievelijk 3% en 4% zijn onderschat. Een oorzaak zou de onderschatting van de voeropname kunnen zijn. En de de gezamenlijke N-opbrengst van gras en snijmaïs wordt gemiddeld met 1% overschat en de P- opbrengst met gemiddeld 2% onderschat.

Toch concluderen de onderzoekers de de schattingen van de Kringloopwijzer redelijk zijn. Ze stellen dat een voorspelling van de mestproductie met de Kringloopwijzer minder vaak afwijkt van de gemeten mestproductie dan een voorspelling op basis van de huidige RVO-forfaits.

(Bron foto: xx)