Nieuws

Kritieke melkprijs loopt weer op

De kritieke melkprijs - de prijs waarbij melkveehouders aan hun betalingen kunnen voldoen - is sinds 2014 met 6 cent per 100 kilo gedaald mede omdat melkveehouders onder druk van lage melkprijzen wisten te snijden in de kosten. Nu de melkprijs weer stijgt, is het de uitdaging die kritieke melkprijs niet te veel te laten oplopen.

In 2016 was het financieel tekort op een gemiddeld melkveebedrijf  € 14.000. De kritieke melkprijs - waarbij melkveehouders aan hun betalingen kunnen voldoen - was € 37,72. Dat was hoger dan de werkelijke melkprijs: € 31,06 per 100 kilo melk, zo blijkt uit cijfers die vakblad Veeteelt in het artikel 'Melkveehouder zet met succes mes in de kosten' publiceert. Gelukkig herstelde de melkprijs in de tweede helft van 2016.

Kostprijsdaling

Wat vakblad Veelteelt bij nadere beschouwing van de jaarlijkse rapportage 'Cijfers die Spreken' van Alfa Accountants opvalt, is de daling van de kritieke melkprijs sinds 2014 met 6 cent. Een deel van die kostprijsdaling was te danken aan prijseffecten, zoals de lagere grondstofprijzen voor kracht- en ruwvoer.

Maar ondernemerskeuzes in de bedrijfsvoering speelden ook een rol zoals de stijging van de productie per koe in 2016 van 300 kilo melk tot 8500 kilo per jaar. Daarnaast probeerden melkveehouders kosten te drukken door investeringen uit te stellen en minder werk uit te besteden aan de loonwerker.

Investeringen

Uit cijfers van meerdere jaren blijkt dat de kritieke melkprijs de ontwikkeling van de melkprijs volgt. In goede jaren is het immers verleidelijk geld uit te geven voor noodzakelijke investeringen. Maar met sterk ondernemerschap moet het kunnen de lage kritiek melkprijs vast te houden. Vakblad Veeteelt vraagt zich af of het mogelijk is de kritieke melkprijs nog verder terug te schroeven.

De 25% bedrijven met de laagste melkprijs weet nog verder te snijden in de kosten zodat die kritieke melkprijs nog € 1,30 tot € 1,40 per 100 kilo melk lager uitkomt. Maar de vraag is of zij dat vol kunnen houden. De verleiding om opnieuw te investeren is groot. De kritieke melkprijs zal weer oplopen, denken veel woordvoerders in het artikel.

(Bron fotowedstrijd Groen Kennisnet foto: Rinske Reijenga)