Nieuws

Kruidenrijk grasland in de belangstelling

Natuurinclusief boeren krijgt steeds meer aandacht bij melkveehouders. Kruidenrijk grasland staat de laatste jaren volop in de belangstelling als methode voor natuurinclusieve melkveehouderij. Goed ingepast in de bedrijfsvoering kan een kruidenrijk grasland veel voordelen hebben voor biodiversiteit, bodemkwaliteit en aanpassing op klimaatverandering, maar ook voor voederkwaliteit en diergezondheid. Leertraject Kruidenrijk grasland (SABE / LIFE IP) doet verslag van de groepsbijeenkomst van 25 augustus.

Op donderdag 25 augustus vond de bijeenkomst bij melkveehouder Emiel Stam te Spijk, in het kader van het leertraject Kruidenrijk Grasland. Emiel verdiept zich op zijn bedrijf in de verschillende aspecten van het realiseren en beheren van (productief en biodivers) kruidenrijk grasland.

Na een zeer droge periode deze zomer bood de oprijlaan van Hof zum Walde bij aankomst al een illustratie van de weerbaarheid die verschillende graslandtypen hebben met betrekking tot de droogte. Aan de ene kant een uitgedroogd bruin perceel Engels raaigras, aan de andere kant een overwegend groen en kleurrijk perceel met kruidenrijk grasland.

Twee foto’s met het nog groene kruidenrijk grasland (links een speciaal voor Emiel’s kaas ingezaaid mengsel met >30 soorten, midden een meer standaard perceel productief kruidenhoudend grasland) ondanks de droogte van de zomer en één foto met Engels raaigras (rechts) bij dezelfde melkveehouder, allen genomen op 25 augustus 2022 (foto’s Carleen Weebers).

Extensief en productief kruidenrijk grasland

De bijeenkomst startte met een presentatie van Rob Geerts (Wageningen University & Research). Tijdens zijn presentatie ging Rob onder andere in op zowel extensief kruidenrijk als productief kruidenrijk grasland. Verschillen in opbrengst en voederwaarde van verschillende graslandtypen, teelt- en beheeraspecten en de bredere waarden van kruidenrijk grasland, zoals biodiversiteit, diergezondheid, emissiereductie en bodemkwaliteit kwamen aan bod. De discussie n.a.v. Rob's presentatie richtte zich op de opbrengst en voederwaarde van kruidenrijk grasland, en de balans tussen 'productiviteit en biodiversiteit', binnen een houdbaar economisch model voor de boer. Lees meer over het lopende WUR onderzoek naar de meerwaarde van deze twee typen kruidenrijk grasland voor de biodiversiteit en agrarische productie, waarvan de volledige resultaten in 2023 verschijnen.

Experimenteren

Tijdens zijn introductie deelde melkveehouder Emiel Stam de belangrijkste lessen die hij leerde door te experimenteren met het realiseren van kruidenrijk grasland. Twee belangrijkste lessen van Emiel:

  1. Alles begint bij je bodem. Je kruidenmengsel aanpassen aan jouw specifieke bodemsamenstelling heeft een grote meerwaarde voor het lange termijn succes van het implementeren van kruidenrijk grasland op je bedrijf.
  2. Bouw je kruidenrijk grasland gefaseerd op en uit: begin niet te groot, experimenteer met (delen van) verschillende percelen, zaadmengsels en vormen van beheer zodat je kunt leren, bijsturen en optimaliseren.

Na een ronde over het melkveebedrijf liet Peter Takens (Takens Kringlooplandbouw) in Emiel’s percelen zien welk effect de kruidenvegetatie heeft op de bodem: een mooie structuurrijke bodem, waar zelfs na een lange periode van droogte nog vocht en bodemleven in zit. In het laatste deel van het programma gaf het nabijgelegen perceel van paardenhouder Jos Lamers meer inzicht in het verschil tussen productief kruidenhoudend en extensief kruidenrijke grasland: we zagen een nog grotere soortenrijkdom, met inheemse kruiden, nog meer insecten, sprinkhanen, spinnen en een nog hoger en kruidenrijker gewas en vochtigere bodem door een minder intensief maairegime en de hoge waterstand in het perceel, waarschijnlijk ook door de aangrenzende sloot die vol met water stond.

De organisatie willen de veehouders Emiel Stam en Jos Lamers nogmaals danken voor hun gastvrijheid. In het voorjaar van 2023 vindt er in het kader van dit leertraject nog een laatste groepsbijeenkomst plaats. Informatie hierover zal t.z.t. verschijnen in de Groen Kennisnet agenda.

Bron foto: Carleen Weebers