Nieuws

Kun je Japanse duizendknoop opsporen met een speurhond?

De Japanse duizendknoop verspreidt zich razendsnel. Niet voor niets wordt hij tot de meest invasieve exoten gerekend. Door zijn sterke groeikracht verdringt de duizendknoop inheemse plantensoorten èn zijn sterke wortelstokken en stengels kunnen schade veroorzaken aan bouwwerken, leidingen en wegen. Als de plant zich eenmaal vestigt, dan is hij moeilijk weer weg te krijgen. Alle reden dus om besmettingen met duizendknoop vroegtijdig te signaleren. We willen onderzoeken of een speurhond daarvoor geschikt is, en daarvoor zijn we op zoek naar u!

Een methode om duizendknoop op te sporen is met behulp van speciaal daarvoor getrainde honden. In Engeland is daar al ervaring mee opgedaan, maar nu is die mogelijkheid ook beschikbaar in Nederland. Hondeninstructeur Jan Reuvekamp heeft een van zijn honden getraind in het opsporen van duizendknoop. De hond is in staat om zowel de boven- als ondergrondse delen van de plant te vinden.

Aan de inzet van honden zitten voordelen:

Goede check voor huizenkopers en ontwikkelaars

Huizenkopers kunnen snel nagaan of het onroerend goed of bouwperceel dat ze willen kopen duizendknoopvrij is. Dit kan van belang zijn als de woning dichtbij een duizendknoop groeiplaats ligt, in de winterperiode wordt gekocht wanneer de duizendknoop moeilijk zichtbaar is, er vermoedens zijn dat het verzwegen is, of waar de verkoper geen garanties wil geven.

Ontwikkelaars en bouwbedrijven kunnen snel duidelijkheid krijgen of een locatie die ze willen kopen of ontwikkelen is besmet met Japanse duizendknoop. Saneren van een groeiplaats vooraf is altijd kosten-effectiever dan wanneer de duizendknoop over de hele bouwlocatie verspreid is geraakt.

Snelle controle van gesaneerde grond

De verwachting is dat er in de toekomst steeds meer groeiplaatsen van Japanse duizendknoop gesaneerd gaan worden ten behoeve van herinrichting en gebiedsontwikkelingen. Voor de stroom besmette grond die daarbij vrijkomt is nog geen goede oplossing beschikbaar. Een snelle controle van partijen grond met behulp van een speurhond kan voorkomen dat besmette grond onbedoeld bijdraagt aan de verdere verspreiding.

Wilt u dit samen met ons in de praktijk testen?

Wageningen University & Research wil in samenwerking met Jan Reuvekamp nagaan of de inzet van speurhonden in de praktijk ook daadwerkelijk meerwaarde heeft en voldoende zekerheid biedt. Daarvoor zoeken we bedrijven en organisaties die interesse hebben en mee zouden willen werken om dit in de praktijk te toetsen.

Geïnteresseerd? Neem dan contact op met:

Jan Reuvekamp
Hondeninstructeur
reuvekamp.jan@gmail.com

www.despeurhond.nl

of met:

Chris van Dijk
Onderzoeker Plant en Milieu, Wageningen Plant Research
t: +31 317 48 05 45
e: chris.vandijk@wur.nl

(3)