Nieuws

Kunstmeststrooiers worden steeds preciezer

Exact de dosis kunstmest strooien waar het gewas op die plek behoefte aan heeft; dat is de nieuwste trend in kunstmeststrooiers. Management & Techniek wijdt een dossier aan de technologische ontwikkelingen.

Landbouwmachines die kunstmest strooien worden steeds geavanceerder. Moderne strooiers houden rekening met de eigenschappen van verschillende soorten kunstmest, het gebruiksgemak van de bestuurder en de juiste verdeling van de korrels over het land. Geen eenvoudige opgave, stelt de auteur van het artikel Strooiertechniek staat niet stil (Management & Techniek, april 2014). Zowel te weinig als te veel bemesten heeft negatieve effecten op de opbrengst. Bovendien is kunstmest kostbaar en gelden er wettelijke beperkingen. Innovaties in de techniek zijn dan ook gericht op zo precies mogelijk bemesten.

Verschil in korrels

De eigenschappen van de kunstmestkorrels, die per soort sterk kunnen variëren, zijn van grote invloed op het strooibeeld. Fabrikanten ontwikkelen verschillende systemen om tijdens het strooien de dosering te meten, te voorspellen en aan te passen. De nieuwste trend in precisielandbouw is een toepassing die rekening houdt met de lokale behoeften van het gewas, meldt het artikel: ‘Via applicatiemappen die worden ingelezen of sensoren wordt de variabiliteit binnenin het veld in beeld gebracht. Hierna wordt de gewenste dosering op elke plaats berekend en wordt bepaald welke strooierinstellingen automatisch aangepast moeten worden [..].’

Sensor- en radartechnologie

De sensoren die onderdeel vormen van de precisietechnieken, staan centraal in een tweede artikel in het Management & Techniek-dossier. Het Vlaamse Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) doet onder meer onderzoek naar een optische sensor die met de hulp van twee camera’s de positie van de kunstmeststrooier en de bewegingsrichting kan bepalen. Deze sensoren kunnen de bestuurder helpen hun strooier correct af te stellen. In het derde artikel Radar meet het strooibeeld wordt de volautomatische kunstmeststrooier van fabrikant Rauch beschreven. Deze Axmat stelt de exacte kunstmestverdeling voor de gewenste werkbreedte in met behulp van een radar.


(Bron foto: Pixabay)