Nieuws

Kwaliteitshout met QD-beheer in bosbouw

Het QD-beheer, een Duitse methode van natuurvolgend bosbeheer waarbij bomen eerder worden opgesnoeid, heeft ingang gevonden in de bosbouw. Bij een excursie blijken beheerders te experimenteren met een combinatie van deze methode met de toekomstbomenmethode.

In 2013 verscheen in vakblad natuur bos landschap een artikel over QD-beheer, een Duitse methode van bosbeheer die mooie, soortenrijke en afwisselende bossen oplevert en bomen met waardevol kwaliteitshout, nadat een Duits boek over deze beheersvorm was verschenen. De methode wekte belangstelling bij bosbouwers, ook omdat het kwalitatief betere hout een hogere houtprijs oplevert.

Opsnoeien

QD-beheer (Qualifizieren Dimensionieren), komt erop neer dat je de meest vitale bomen wat vroeger selecteert, vrijstelt en ophoogt dan wat gebruikelijk is in het beheer gericht op toekomstbomen. De bomen worden geselecteerd op het moment dat op een kwart van de verwachtte eindhoogte van de boom de zijtakken afsterven. Zo nodig worden de bomen verder opgesnoeid om noestvrij hout te krijgen en rondom vrijgesteld zodat de kroon zich goed kan ontwikkelen.

Met dit beheer krijgen de bomen een grote vitale kroon en een snelle dikteaanwas.  Je richt je in dit beheer dus op een beperkt aantal supervitale en grootkronige toekomstbomen. Omdat in de tussenruimte van deze bomen maar weinig wordt ingegrepen, krijgt je een veel rijker bos.

Ervaring

Aanvankelijk was er wat scepsis bij bosbouwers over dit beheer, schrijft vakblad natuur bos en landschap in het artikel 'Opsnoeien voor kwaliteitshout'. Die scepsis betrof vooral de financiële haalbaarheid. De boomsgewijze beheermethode lijkt immers vrij arbeidsintensief, maar inmiddels lijken veel bosbouwers er van overtuigd dat investering in kwaliteit loont. Tijdens een excursie in de gemeentebossen van Bergeijk, blijkt dat beheerders de QD-methode op hun eigen manier toepassen.

Ze combineren het met eigen inzicht en met uitgangspunten uit de toekomstbomenmethode. Tijdens de excursie discussiëren beheerders over de keuze van de toekomstbomen, de gewenste grootte van de kroon. En beheer van eiken moet je anders aanpakken dan het beheer van dennen.

(Bron foto: Pixabay)