Nieuws

Kwantitatieve informatie plantaardige sector digitaal beschikbaar

Sinds kort zijn oudere uitgaven Kwantitatieve Informatie (KWIN) beschikbaar voor de boomkwekerijsector, de bloembollensector en de fruitteelt.

De publicaties ‘Kwantitatieve Informatie’ (KWIN) zijn waardvolle naslagwerken voor ondernemers in de plantaardige sector. Ze bevatten informatie over technische, administratieve, markt- en bedrijfskundige aspecten van de teelten. Een belangrijk onderdeel vormen de gegevens voor het maken van begrotingen en bedrijfseconomische berekeningen. De KWIN Boomkwekerij bevat bijvoorbeeld cijfers over omvang van arealen, export en prijzen van diverse  boomkwekerijgewassen. De vergelijkbare uitgaven voor de Bloembollen & Bolbloemen, Akkerbouw & Vollegrondsgroenteteelt, de Glastuinbouw en Fruitteelt ontsluiten soortgelijke informatie.

Telers kunnen de informatie gebruiken om de situatie van hun eigen bedrijf door te rekenen. Zo zijn er saldoberekeningen die telers helpen bij de berekeningen over opbrengsten en kosten van een gewas.

De gebruikte cijfers zijn uiteraard sterk aan verandering onderhevig, vandaar Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) elke paar jaar een nieuwe uitgave introduceert. De oude uitgaven zijn sinds kort digitaal toegankelijk.


(Bron foto: Thinkstock)

Links

Kwin Boomkwekerij

(2)