Nieuws

Kweker en keten: uitdaging is systemen koppelen

Voor een betere bedrijfsvoering zouden apparaten en systemen van een kwekerij beter met elkaar en met externe systemen moeten samenwerken. In de praktijk komt deze integratie maar moeizaam van de grond.

Dit staat in het rapport 'Van kas naar keten' van LEI Wageningen UR. Momenteel wordt nog veel informatie handmatig geregistreerd in een bedrijfsmanagementsysteem of handmatig verzonden naar externe partijen. LEI: 'Dit is inefficiënt en foutgevoelig. Bovendien blijft veel waardevolle informatie uit kwekerijsystemen nu onbenut'.

Aanbevelingen

In het rapport worden aanbevelingen gedaan om dit te verbeteren. Zo wordt geadviseerd om 'vervolgactiviteiten' onder meer te verbinden met initiatieven zoals het Smart Industry programma, dat zich richt op het versterken van de Nederlandse industrie door slimme inzet van ICT. En dienstverleners zouden praktische hulpmiddelen en toepasbare kennis beschikbaar kunnen stellen 'in een tuinbouwspecifieke toolbox'. Op die manier kan ook worden gewerkt aan de integratie tussen teelt- en bedrijfsmanagementsystemen en verlaag je voor de kweker de perceptie van complexiteit.

(Bron foto: Thinkstock)

Publicaties

(1)