Nieuws

Kwekers leren van een kurkdroge zomer

Veel kwekers van bloembollen, bomen, heesters en vaste planten hebben afgelopen jaar schade ondervonden van de kurkdroge zomer. Sommigen zijn door het oog van de naald gekropen. Veel kwekers kunnen zich beter voorbereiden.

De kwekers van voorjaarsbloeiende gewassen in de Duin- en Bollenstreek hebben maar weinig hinder ondervonden van de droge zomer in 2018, maar dat was anders voor kwekers van zomerbloeiers zoals Zantedeschia en gladiool, of voor de kwekers van vaste planten voor de bloemen. Zo moet je voor een goede groei van Zantedeschia tijdens de teelt kunstmest toedienen. En voor een goede werking is het nodig dat kunstmest ingeregend wordt.

Voor sommige telers was het lastig dat ze niet over voldoende schoon water konden beschikken. Zantedeschia-kweker Ton Kortekaas benadrukt daarom in een artikel in vakblad Greenity dat een goede voorbereiding belangrijk is. Zorg dat schoon water bereikbaar is, en hou bij het planten rekening met ruimte voor een haspel.

Onttrekkingsverbod

Ook rond het Brabantse Zundert - waar veel kwekers zitten van bomen, heesters, vaste planten en zachtfruit - zijn ze door het oog van de naald gekropen, schrijft het vakblad. Een geluk was dat het onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater, dat het waterschap Brabantse Delta instelde, maar een week duurde. Had het langer geduurd, dan waren er veel problemen geweest. Veel kwekers beschikken wel over grondwaterputten, maar dat geldt niet voor elk perceel.

De droge zomer heeft de Zundertse boomkwekers wakker geschud, aldus het vakblad. Kwekers moeten beseffen dat ze kunnen helpen mogelijke problemen te verminderen door bijvoorbeeld het organische stofgehalte in de grond omhoog te brengen.

Kwetsbare natuur

Bollenkwekers in Noord- en Oost-Nederland hadden soms ook te maken met een verbod op onttrekking van grondwater. Zo ontdekten dat ze percelen hebben liggen in gebieden met kwetsbare natuur. De telers weten nu dat je daar bij de perceelskeuze rekening mee kunt houden, omdat waterschappen kaarten hebben waarop die kwetsbare gebieden staan ingetekend.

(Bron foto: Aline Dassel via Pixabay )