Nieuws

Kwetsbare rijkdommen in Vis- en Zeevruchtengids

In de recent verschenen Vis- en Zeevruchtengids worden de rijkdommen der zee én hun kwetsbaarheid, uitvoerig beschreven. Een werk voor mensen uit de keten die 'op zoek zijn naar correcte informatie'.

'De natuurlijke rijkdommen van de zee zijn niet onuitputtelijk', leidt uitgever SeaWeb Europe de Vis- en Zeevruchtengids – Voor professionele gebruikers in. Te lezen is over overbevissing, de stijgende vraag naar hoogwaardige eiwitten, aquacultuur, enzovoorts. Laatstgenoemde kan oplossingen bieden, maar niet als de sector zich ongebreideld uitbreidt, is te lezen op de website Zeevruchtendgids.

Verantwoordelijk inkopen

Aankopende partijen, zoals zoals vishandelaars, voedingsindustriëlen, chefs van restaurants, verantwoordelijken van visafdelingen in supermarkten en de grootkeuken, kunnen alvast hun steentje bijdragen. De gids is gericht op mensen in de visketen die op zoek zijn naar correcte informatie, 'omdat ze bezorgd zijn over milieuvraagstukken, hun verantwoordelijkheid willen opnemen en positief willen bijdragen aan het voortbestaan van soorten en de duurzaamheid van de productie'.

Daarna volgt een voorbeeld van het nut van het boek: 'Aan de hand van deze gids zal de lezer bijvoorbeeld ontdekken dat de meeste – maar niet alle – stocks van kabeljauw lijden onder overbevissing'. Het wordt als verstandig gezien om producten uit de meest duurzame visbestanden te kiezen. Ook aquacultuur-producten zouden bewust aangekocht moeten worden. Advies is voor de minst milieubelastende kweektechnieken te gaan.

Vissen en zeevruchten

In de gids is naast de toestand van de visbestanden en bestanden van schaal- en schelpdieren informatie te vinden over de consumptie van vis in Europa, distributiemethoden, aanlandingsmaten en grootte bij geslachtsrijpheid, ecolabels, vistechnieken en hun impact op het milieu.

Het merendeel van het boek is echter gevuld met soortbeschrijvingen, variërend van de diepte waarop de diverse dieren leven tot het gewicht dat ze bereiken. Het boek biedt ook informatie over de locaties waar stocks geïdentificeerd zijn/soorten veelvuldig voorkomen, wat de totale toegelaten vangsten zijn, wat globale aanlandingshoeveelheden zijn in diverse landen, enzovoorts.

In de 'Te onthouden'-kaders staat belangrijke informatie over de soort, zoals: ten volle geëxploiteerd, welke ondersoorten (uit welke stocks, van welke visserij) een ecolabel hebben, enzovoorts. Ook krijgt de lezer diverse 'weetjes' mee.

Vis- en Zeevruchtengids

Het boekwerk, vertaald door Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en het Vlaams Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO), is ook beschikbaar in het Frans (zie nieuwsbericht VLIZ: Langverwachte ‘Vis- en zeevruchtengids voor professionals’ gelanceerd). De gids is de eerste is zijn soort en er is gebruik gemaakt van informatie waarover voldoende 'objectieve gegevens en goede meetmethoden bestaan'.

'Aan de andere kant ontbreken momenteel bv. nog de instrumenten voor het correct meten en vergelijken van de CO2-impact van een visserijproduct, waardoor koolstofbalansen (van productie, verwerking, verpakking en transport) hier in deze gids niet aan de orde komen.'


(Bron foto: Thinkstock)