Nieuws

KWIN Veehouderij 2014-2015 beschikbaar

Het nieuwe handboek Kwantitatieve Informatie Veehouders (KWIN-Veehouderij) 2014-2015 met actuele statistische prijsinformatie van veeteeltbedrijven is nu beschikbaar op het Onderwijsportaal.

Handboek KWIN Veehouderij

Het project KWIN Veehouderij levert jaarlijks een handboek op met actuele prijs- en norminformatie over onderdelen van veehouderijbedrijven voor het maken van berekeningen, bedrijfsevaluaties en begrotingen. Het bevat informatie uit de sectoren melkvee, vleesvee, geiten, schapen, paarden, varkens, pluimvee, nertsen en konijnen. Nieuw in deze uitgave is het hoofdstuk vleeskoeien. De normen in dit handboek zijn richtlijnen en hebben een breed draagvlak, omdat ze met afgevaardigden uit de sector zijn afgesproken. Daarnaast worden in het handboek recente normen voor het maken van (saldo)berekeningen, bedrijfsevaluaties en begrotingen uitvoerig beschreven.

Voor het maken van saldo- en kostprijsberekeningen zijn drie modules beschikbaar:

  • Rundvee (melkvee en vleesvee)
  • Varkens (zeugen, vleesvarkens, opfokzeug en speenbiggen)
  • Pluimvee (leghennen, vleeskuikens en vleeskuikenouderdieren)

Saldoberekeningen zijn in alle modules beschikbaar, kostprijsberekeningen zijn alleen voor varkens en pluimvee beschikbaar.

Het handboek Kwantitatieve Informatie Veehouderij is een jaarlijkse uitgave van Wageningen UR Livestock Research en de digitale versie is via het Onderwijsportaal beschikbaar voor scholen met een ECC-abonnement.


(Bron foto: Thinkstock)