Nieuws

Laatste themadag Sensortechnologie

Op vrijdag 5 juni vond de derde en laatste themadag Sensortechnologie plaats. De dag 'Aan de slag met GPS: Precisielandbouw als hulpmiddel toepassen in de praktijk' ging over de praktische toepassingen van sensoren voor de landbouw.

Lessons learned

Ongeveer 30 mensen hebben deelgenomen aan het programma. Het doel van de themadag is tweeledig:

  • Praktiserende precisielandbouwers delen met deelnemers hun praktijkervaring (lessons learned) en kennis over sensortoepassingen en samenwerking akkerbouw veehouderij, zodat deelnemers een betere afweging kunnen maken over eigen initiatieven en daarvoor praktische handvaten/tips krijgen.
  • Projectideeën werven/ophalen bij deelnemers voor Regioleren: deelnemers (ondernemers en studenten) inspireren met voorbeelden van sensortoepassingen zodat ze komen tot projectideeën die kunnen opgepakt worden in het kader van Regioleren (samenwerken ondernemers – onderwijs).

Wat te doen met sensordata

Er werd een tweetal presentaties gegeven over het inwinnen en interpreteren van verworven sensordata op perceelniveau:

IJkakkerproject variabel bemesten

Herman Krebbers (DLV) hield een boeiende presentatie over analyse op basis van sensordata op een kaart. De eerste stap bij precisielandbouw is het identificeren van bewerkingszones per perceel op basis van verschillende soorten sensordata. Tijdens de bewerkingen kunnen de zones dan verschillend worden bewerkt (bijvoorbeeld een extra stikstofgift of juist niet)

Belangrijke boodschappen uit zijn presentatie waren dat je altijd de analyse die naar voren komt op basis van de kaartbeelden moet relateren aan de situatie in het veld. Het meten van meer of minder biomassa zegt op zich nog niets. Het is belangrijk dat je je percelen goed kent, wat betreft (hoogte)ligging, bodem , gewashistorie en bewerkingen die recent zijn uitgevoerd. Daarnaast is een grondige kennis van de gewassen erg belangrijk.

Digitale detectie en diagnose dienst

Deze opmerkingen kwamen ook weer terug in de presentatie van Albert Wolfs van HLB. Daarnaast gaf Albert een aantal voorbeelden van de nieuwe technologische mogelijkheden  om snel en nauwkeurig ziektes en schimmels in gewassen te detecteren en vervolgens daar een (plaats)specifieke aanpak voor op te stellen.


Beelden interpreteren

Herman Krebbers had 's ochtends al beelden gemaakt van een aantal percelen van PPO. Die beelden hebben we kort besproken en zijn daarna naar buiten gegaan om onder leiding van Gerard Hoekzema (PPO) ter plekke in de percelen te kijken of we wat we gezien hadden op de beelden ook konden terugzien en verklaren in het veld. Het bleek dat dit met enige moeite goed te herkennen viel. Een goede analyse was echter pas mogelijk door de extra informatie van Gerard over het perceel, de bewerkingen en de groeikarakteristieken van de gewassen en de relatie daartussen.

Tijdens de eerste themadag Sensortechnologie op 22 mei lag het inwinnen van data. De tweede themadag Sensortechnologie op 29 mei had als thema de samenwerking tussen akkerbouw en veehouderij.


(Bron foto: Terra.nl)