Menu
Nieuws

Label duurzaam bodembeheer voor pachtgrond

Grondeigenaren, verpachters van agrarische grond, hebben er belang bij dat de bodem door de pachter duurzaam beheerd wordt. Het nieuw ontworpen 'Label Duurzaam bodembeheer' stimuleert de pachter in de bodem te investeren.

false