Nieuws

Lammeren onderhouden het voetbalveld

Fieldmanagers waken over de kwaliteit van het sportveld. In Purmerend doet Jan Butter dat met lammeren. 180 lammeren begrazen het voetbalveld en brengen zo de bodemstructuur weer op peil.

Op 3 juli 2016 schakelde fieldmanager Jan Butter 180 lammeren in op grasvelden in het sportcomplex Purmersteijn. Zijn idee is dat de schapen met hun begrazing, betreding en bemesting de kwaliteit van het grasveld kunnen verbeteren. Nadat de sportvelden vijf jaar eerder gerenoveerd waren, duurde het naar Butter's idee te lang voordat de bodemstructuur weer op orde was, zo is te lezen in het artikel 'Wandelende maaiers en bemesters in Purmerend'. Het lukte Butter zelf niet de bodem te verbeteren, ook niet met de door hem zelf ontwikkelde kriebeleg. Hij is er van overtuigd dat schapen het wel kunnen.

Kriebeleg

Butter wilde die schapen al een jaar eerder inzetten, zo vertelt hij in een intervieuw in een eerdere editie van vakblad Fieldmanager. Hij legt in dat interview uit hoe die kriebeleg werkt. Met die kriebeleg kan hij straatgras en losse grasplantjes verwijderen en stimuleert hij de grasgroei.

Over de inzet van schapen op sportgrasvelden is niet zo veel bekend. Daarom schakelde Butter onderzoeker Jan Rinze van der Schoot van Wageningen Plant Research in om het proces te volgen. De onderzoekers analyseerden vooraf de bodemsituatie en de grasmat. Er werd gekeken welke grassoorten in de grasmat voorkwamen en de bewortelingsdichtheid werd gemeten.

Onderzoek

Van der Schoot vindt het nog te vroeg om uitspraken te doen over de resultaten van de begrazing. De lammeren kunnen in ieder geval weinig kwaad doen, denkt hij. De betreding van de lammeren is niet schadelijker dan het effect van de noppenzolen van de voetballers. Butter heeft er vertrouwen in dat de methode werkt. Er is veel belangstelling bij andere partijden, waaronder bij de voetbalbond KNVB.

(Bron foto: Pixabay)