Nieuws

Lancering online module Biobased Economy

Na een succesvolle lancering van het online platform lanceert het CIV T&U nu een interactieve webbased module Biobased Economy voor het mbo. De module was al enige tijd beschikbaar, maar is nu in samenwerking met het Ontwikkelcentrum ook online uitgebracht.

De Biobased Economy wordt steeds belangrijker. Waarden als duurzaamheid en kringloopgericht ondernemen staan bij steeds meer bedrijven centraal. Deze ontwikkeling vraagt om innovatieve en goed opgeleide teeltmedewerkers. De module Biobased Economy leidt studenten hiervoor op.

Online module

Het lesmateriaal is geschikt voor het mbo. Vragen als welke materialen bij teelt overblijven en of deze elders te gebruiken zijn, komen in de module aan bod. De mbo-student leert innovatief te denken en het productieproces op een andere manier te bekijken. De oplossingen worden in een bedrijfs- en verbeterplan vastgelegd. De online module is goed bruikbaar op een smartphone en tablet en bevat naast opdrachten extra video’s gerelateerd aan de lesstof. Ook is er online inspirerend beeldmateriaal te vinden.

Een voorproefje van het materiaal is hier te vinden. Voor de gehele module is een inlogcode vereist. Deze is op te vragen bij het CIV T&U.

Nieuwe website CIV T&U

Op 18 februari jl. heeft het CIV T&U in samenwerking met de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Groen Kennisnet en het Ontwikkelcentrum een nieuwe website, online bibliotheek en community gelanceerd. Bedrijfsleven, kennisinstellingen en onderwijs kunnen met dit interactieve platform efficiënter en eenvoudiger samenwerken.


(Bron foto: Ontwikkelcentrum)