Nieuws

Land- en tuinbouwbelangen in TTIP

TTIP gaat ook over landbouw. Daarom bemoeit de Europese landbouwkoepel COPA er zich intensief mee. De aandacht is gericht bescherming van de Europese markt.

Bij de onderhandelingen tussen Europa en de Verenigdes Staten over het handelsverdrag TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership), gaat het er om handelsbarrières op te heffen en vrije handelszones op te richten. Het verdrag gaat over alle handel tussen beide continenten: landbouw, industrie. Het richt zich op regels en tarieven. Omdat de regels over milieu, veiligheid en gezondheid verschillen, zoeken de onderhandelaars naar uniformering zodat de handel eenvoudiger gaat. De onderhandelingen zijn gestart in 2013. Gehoopt werd de onderhandelingen in 2016 af te ronden.

Vleesvee

De lobbyisten van de belangenorganisaties Boerenbond en LTO richten zich vooral op de bescherming van de Europese markt, zo is te lezen in het artikel 'TTIP: vrij baan EU en VS' in vakblad Veeteelt Vlees dat zich vooral richt op de effecten op de vleesveehouderij. De export van vleesvee vanuit Vlaanderen en Nederland naar de VS stelt niet zo veel voor, maar er zijn wel kansen aldus het vakblad.

Dierenwelzijn

De lobbyisten begrijpen de zorgen van vooral ngo's (non-gouvernementele organisaties) over zaken als welzijn en gezondheid. Het zijn zaken waar mensen wakker van liggen. Maar harmonisering van tarieven hoeft niet ten koste te gaan van welzijn van mens, dier en milieu. 'In Europa hebben we een hoge standaard voor dierenwelzijn, die gooien we niet zomaar overboord,' aldus Pieter Verhelst van de Vlaamse Boerenbond. Zo blijft de regel gelden dat mestdieren niet met hormonen behandeld mogen worden. 'Bovendien,' zo verzekert Jos Bolk van LTO, 'zal de EU er over waken dat we niet plat geconcurreerd worden door het gebruik van hormonen bij vleesvee of gm-gewassen.' Alle EU-landen vinden dat de nu gehanteerde standaard van vleesproductie overeind moet blijven.

Genetische modificatie

Een van de discussiepunten in de onderhandeling gaat over de regelgeving voor genetische modificatie (gm). Zo is de EU is terughoudend in het toelaten van gm-producten en gewassen, terwijl de Verenigde Staten er makkelijker mee omgaat. Regelmatig laait het debat over genetische modificatie op. Resource besteedde in november 2015 aandacht aan de discussie in het artikel 'Wereldhandel snakt naar uniforme gm-regels'.

Een verschil bijvoorbeeld is dat voedselfabrikanten in de EU met labels op de verpakking moeten aangeven of er gm-voedsel in hun producten zit, in de VS hoeven ze dat niet. Zulke verschillen beïnvloeden de handel. Het is daarom belangrijk dat regelgeving gelijk getrokken wordt, maar Wagenings econoom Justus Wesseler vermoedt dat de TTIP-overeenkomst met de VS niet zal snel leiden tot lagere eisen aan de voedselveiligheid.

Vakblad Bloembollenvisie besteedde vorig jaar aandacht aan TTIP in het artikel 'Sector verwacht geen wonderen van TTIP'. Hoewel de Verenigde Staten de grootste afzetmarkt is voor de bloembollensector, denkt de sector denkt dat de impact beperkt is. Zo zijn er op fytosanitair gebeid al goede afspraken gemaakt.

(Bron foto: Thinkstock)