Nieuws

Landbouw Collectief: Voor stikstofreductie is 2,9 miljard euro nodig

Minder eiwitten in het voer, meer beweiding en mest toevoegen aan het water. Dat zijn de drie belangrijkste maatregelen die 13 landbouworganisaties voorstellen als aanpak voor de stikstofproblematiek. Voor die aanpak is geld nodig: bijna € 3 miljard.

Het Landbouw Collectief, een samenwerkingsverband van 13 landbouworganisaties onder het voorzitterschap van Aalt Dijkhuizen, heeft op 20 november in Nieuwspoort een voorstel gepresenteerd voor aanpak van de stikstofcrisis. Het rapport 'Uit de gecreëerde stikstofimpasse' is aangeboden aan LNV-minister Carola Schouten en Peter Drenth, voorzitter van IPO-Commissie Vitaal Platteland.

Vrijwillige basis

De boerenorganisatie komen met praktische voorstellen waarmee op korte termijn voldoende stikstofruimte kan worden vrijgemaakt, zo meldt LTO in een persbericht. Die maatregelen zijn nodig, zo schrijft LTO, 'gezien de grote schade die de stikstofimpasse inmiddels aanricht aan talrijke ondernemingen in de landbouw en bouwsector. Die schade loopt per dag verder op.'

Belangrijkste maatregelen om de ammoniakuitstoot omlaag te brengen zijn: minder eiwitrijk voer, mest aanlengen met water en meer beweiding. Daarnaast denkt het collectief dat de stoppers- en saneringsregeling in de varkenshouderij ook kan zorgen dat op korte termijn stikstofruimte vrij komt. Maar voor draagvlak is het wel belangrijk dat dit op vrijwillige basis gebeurt. Boeren moeten zelf keuzes kunnen maken die passen bij hun bedrijfsvoering.

Randvoorwaarden

Naast de vrijwillige deelname stellen de landbouworganisaties nog andere randvoorwaarden. Zo mag het beleid niet gericht zijn op generieke krimp, mag er geen inperking van vergunningen zijn en mag er geen inlevering van rechten bij komen kijken. Het beleid van het Rijk en de provincies moet gelijk zijn. De ammoniakdeposities moeten gevalideerd zijn met metingen en ook wil het collectief een spoedige invoering van een reële drempelwaarde, zodat ondernemers niet met een onnodige papierwinkel worden opgezadeld. Bovendien willen de boeren met de kennis van nu een herijking van Natura 2000-gebieden op realistische doelen.

Deelnemers aan het collectief zijn: LTO Nederland, Agractie, Dutch Dairymen Board, Farmers Defence Force, NAJK, Nederlandse Akkerbouw Vakbond, Netwerk Grondig, de Nederlandse Federatie van Edelpelsdieren, de Nederlandse Melkveehouders Vakbond, de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders en de Producenten Organisatie Varkenshouderij.

(Bron foto: Shutterstock)