Nieuws

Landbouw in kantoorpand geen antwoord leegstand

Stadslandbouw in kantoorpanden is geen utopie, maar evenmin een structurele oplossing voor grootschalige kantorenleegstand. Dit wijst onderzoek in opdracht van Provincie Utrecht uit.

De hoofdvraag van de provincie -is stadslandbouw een substantieel alternatief voor leegstaande kantoorgebouwen?- wordt weliswaar met een 'nee' beantwoord, maar het onderzoek leverde wel een bron aan informatie op om mee aan de slag te kunnen.

De onderzoekers zien bovendien (voorlopig) kansen voor een drietal typen initiatieven, betreffende: producten met een hoge toegevoegde waarde, specifieke product-marktcombinaties en stapeling van functies. De conclusies in het rapport Stadslandbouw in kantoorpanden: Optie of utopie? lezen daarbij als een checklist. Of zie voor een samenvatting de factsheet Stadslandbouw in kantoorpanden: Optie of utopie?

'Checklist'

Wil je een pand teeltrijp maken dan zullen er veel bouwtechnische aanpassingen nodig zijn, denk aan 'voorzieningen en draagvermogen voor het teeltsysteem, aanpassingen voor een goede logistiek van de producten, opvang (en zuivering van) hemelwater en gekoelde opslag van voedselproducten'. Andere zaken die worden aangestipt, zijn bijvoorbeeld: klimaatsturing/luchtvochtigheid, gebrek aan daglicht (investeren in kunstlicht, hoge energierekening), CO2 footprint teeltmedium/substraat en teelt in de grond versus teelt uit de grond (gelet op nutriëntenemissies, milieubelasting door gewasbeschermingsmiddelen, landgebruik en energieverbruik).

Kansen financiering

De mogelijkheden om een aantal van de bovengenoemde extra kosten het hoofd te bieden worden ook benoemd. Zo kan men met een goed marketingconcept -lokale productie, sluiten kringlopen, et cetera- mogelijk een hogere verkoopprijs realiseren. En ook neveninkomsten via bijvoorbeeld directe verkoop, horeca, educatie, beleving of zorg, worden als mogelijkheid gezien. Verder kan stadslandbouw in gebouwen op veel fronten mogelijk een positieve maatschappelijke bijdrage leveren.

Voordelen

Uit de conclusies zijn ook vele voordelen te filteren betreffende stadslandbouw in kantoorpanden. Voedselproductie dicht bij de consument kan het aantal voedselkilometers beperken – hoewel daar tegenover de energiebehoefte voor verlichting en klimaatregulatie staat. Een voordeel zonder veel maren: door de kortere ketens is er hoogstwaarschijnlijk minder uitval doordat het moment van consumptie van voedsel dichter bij het productiemoment ligt. Verder worden 'interessante mogelijkheden' gezien om -in samenhang met andere systemen- de duurzaamheid te bevorderen. Te weten: 'uitwisseling met de stad van reststromen voor hergebruik, zelf duurzaam energie opwekken en kringlopen met andere teeltsystemen (waarbij short cycle animals biologisch afval omzetten in nutriënten)'.

Meer informatie

In het rapport worden verder onder meer (enkele) bestaande iniatieven besproken en diverse concrete aanbevelingen gedaan. Een samenvatting van de conclusies is eveneens te lezen in het nieuwsbericht Stadslandbouw in kantoorpanden: Optie of utopie?. Zie, voor meer informatie over stadslandbouw, het Wageningen UR Dossier – Stadslandbouw en Groen Kennisnet – zoekvraag: stadslandbouw.


(Bron foto: Thinkstock)