Menu
Nieuws

Landbouw mogelijk bij gesloten kringloop

Zou je de kringlopen voor nutriënten in Noordwest-Europa sluiten, dan blijft landbouw mogelijk. De economie zal wel wat veranderen. Zo zal de melkveehouderij mogelijk iets krimpen. Er moet immers meer ruimte komen voor de teelt van gewassen om in de behoefte aan eiwitbronnen te voorzien.

false