Menu
Nieuws

Landbouw vult Europese energie-afspraken in

De landbouwsector geeft al voor een groot deel invulling aan haar deel van de Europese afspraken, ‘de reductiedoelen voor CO2 en overige broeikasgassen zijn in 2012 en de voorgaande jaren gehaald’ en ‘de energie-efficiënte is met 48% verbeterd ten opzichte van 1990’.

false

false

false

false

false

false

false