Menu
Nieuws

Landbouwemissies verschillen per provincie

Landelijk is de melkveehouderij de landbouwsector met het grootste aandeel in broeikasgasemissie. Maar per provincie zijn er grote verschillen. Sinds 1990 is de emissie uit de landbouw gedaald met 18%. In sommige provincies is die daling sterker, in andere minder.

false