Nieuws

Landbouwverkeer blijft gevaarlijk

Terwijl het aantal verkeersdoden in Nederland daalt, blijft het aantal dodelijke slachtoffers met landbouwverkeer stabiel. Jaarlijks vallen er 14 dodelijke ongevallen, 82 ongevallen met ziekenhuisgewonden en 117 met licht gewonden.

Landbouwvoertuigen op de openbare weg vormen een risico voor de verkeersveiligheid. Ze zijn groter en bewegen zich anders. Omdat er voortdurend discussie is over de positie van landbouwvoertuigen op de openbare weg, voerden onderzoekers van Wageningen UR een ongevalsanalyse uit over een lange periode. De eerste analyse verscheen in 2010. Onlangs verscheen het vierde rapport van die analyse: 'Verkeersveiligheid landbouwvoertuigen 1987-2015'. Onderzoekers baseerden zich op cijfers van Rijkswaterstaat, met daarin alle door de politie geregistreerde verkeersongevallen waarbij een landbouwvoertuig betrokken is.

Verkeersdoden

Uit dat rapport blijkt dat er jaarlijks zo'n 14 dodelijke ongevallen plaatsvinden, 82 ongevallen met ziekenhuisgewonden en 117 met licht gewonden. Het aantal ongevallen lijkt wat te dalen, vooral bij de lichtgewonden, maar de onderzoekers denken dat dit te maken zou kunnen hebben met een minder volledige registratie door de politie. Het aantal verkeersdoden met landbouwvoertuigen is bijna stabiel, terwijl het totaal aantal verkeersdoden in Nederland sterkt daalt. Het aandeel van landbouwvoertuigen bij dodelijke ongevallen neemt daardoor toe.

Provinciale wegen

De meeste slachtoffers vallen buiten de bebouwde kom, op gemeentelijke wegen, gevolgd door provinciale wegen. Wel is de ernst van de ongevallen op provinciale wegen groter. Veel ongevallen gebeuren in september en oktober. Bij botsingen is de auto met 43% de belangrijkste tegenpartij gevolgd door de fiets en de bromfiets (beide 15%). Opvallend is dat de meeste ongevallen plaatsvinden in de provincies Gelderland, Noord-Brabant, Overijssel en Zuid-Holland. En de ongevallen in Fryslân kennen een hoge ernst.

Scholing

Het rapport maakt duidelijk hoe belangrijk aandacht voor de verkeersveiligheid van landbouwvoertuigen is. De politiek is zich daar ook van bewust. Daarom is in 2015 het T-rijbewijs ingevoerd en wil de politiek overgaan tot kentekening van landbouwvoertuigen in 2017.

Scholing blijft een aandachtspunt want bestuurders van landbouwvoertuigen zijn zich vaak niet bewust van de dreiging die van hun voertuig uit kan gaan naar andere weggebruikers. Daarnaast realiseren andere weggebruikers soms te weinig wat de risico’s van ontmoetingen met landbouwvoertuigen zijn.

(Bron foto: Pixabay)