Nieuws

‘Landerij De Park wordt praktijklocatie in regio’

Landerij De Park is een burgerinitiatief van twaalf mensen voor een centrum voor natuurbeleving in Park Lingezegen. Diverse partners hebben zich aan dit project verbonden: maatschappelijke en natuurorganisaties en bedrijven. Maar ook Helicon MBO Velp, die er een prachtige plek in ziet voor regioleren.

Groei en ontwikkeling

Er wordt volop gewerkt op Landerij De Park bij Elst. Aan de bouw bijvoorbeeld van de onderkomens voor de groepen, horeca en bedrijven die er straks een plek vinden. In de tuin is hoveniersbedrijf Dienstverlening in het groen bezig. Snoeiafval wordt afgevoerd. Rogier van der Linden van Helicon MBO Velp maakt even een praatje. Een leerling loopt momenteel stage bij dit bedrijf. Maar ze ontmoeten elkaar hier wel vaker. Het hoveniersbedrijf zal zich over een tijdje vestigen in de kapschuur van de Landerij.

Snoepdoos met ideeën

Eigenlijk is Van der Linden gekomen voor overleg met twee bestuursleden van de stichting die het burgerinitiatief heeft opgericht: Gertjan Gerritsen en Jan de Wit van Stichting Boerderij Lingezegen. Op de vergaderagenda staat hoe de samenwerking met Helicon MBO Velp verder vorm kan krijgen, als Landerij De Park deze zomer klaar is. Eerder waren er al gezamenlijke projecten.

Leerlingen Urban Design maakten ontwerpen voor 1,5 hectare buitenruimte voor de zes onderdelen van de Landerij:

  1. natuur- en milieueducatie
  2. een natuurspeelplaats
  3. maatschappelijke zorg
  4. buitenschoolse opvang
  5. een kinderboerderij
  6. eenvoudige horeca

Het stichtingsbestuur was blij met de input van de leerlingen. Gertjan Gerritsen: ‘We vroegen een groep hun fantasie de vrije loop te laten gaan. We kregen een grote snoepdoos met schitterende ideeën, die we op ons in hebben laten werken. Qua denkproces hebben we er veel aan gehad.’ Jan de Wit vult aan: ‘Veel ideeën hebben een plek gekregen in het definitieve ontwerp, zoals de kas. En een van de ideeën voor transformatie van de mestsilo zal ook wel worden gerealiseerd, bijvoorbeeld als amfitheater.’

Leren in de praktijk

Helicon MBO Velp was ook enthousiast. ‘Leerlingen kregen een authentieke leeromgeving: een echte opdrachtgever met wensen en eisen en een echte ontwerpopdracht met randvoorwaarden, waar je geen concessies aan kunt doen. De zware klei met flinke afwatering kun je voor het gemak in je ontwerp niet veranderen in zandgrond en ook heb je te maken met budgettaire realiteit en de gemeente die een vinger in de pap heeft. Een regionaal, complex vraagstuk dus.’

Het stichtingsbestuur keek ook mee met de presentaties, gaf haar oordeel en discussieerde met de leerlingen in de klas. Ook zorgde ze voor een expositie van de ontwerpen in het gemeentehuis in Elst. ‘Dat deden we om onze maatschappij – de politiek en burgers – te inspireren en te laten delen in wat kan worden gerealiseerd in dit gebied dat nog helemaal en leeg was.’ Leerlingen van de opleiding Ondernemen, Dier en Gedrag dachten in een vervolgopdracht na over de vormgeving van de toekomstige kinderboerderij op het terrein.

Uitgaan van een groeimodel

Straks als de gebouwen klaar zijn, komen de studenten weer in beeld. Maar dan structureel. Daarover gaat het huidige overleg tussen Van der Linden, voor Helicon MBO Velp de spin in het web, en het stichtingsbestuur. ‘We maken een plan voor een duurzame relatie, waarbij we voor al onze acht opleidingen in kaart brengen wat de mogelijkheden zijn: stage, praktijklessen of individuele projecten om op een authentieke manier te leren in en met de omgeving’, legt Van der Linden uit. ‘Want dat is regioleren: in de regio samen met overheden, ondernemers, maatschappelijke organisaties, burgers én onderwijs aan oplossingen voor vraagstukken werken. Hier op de Landerij komt dat in de volle omvang terug. Dit wordt een echte praktijklocatie voor ons in de regio.’

Gerritsen ziet een win-winsituatie: ‘De essentie is dat we elkaar versterken, kennis uitwisselen, capaciteiten delen en mogelijkheden voor mensen creëren. Het is een groeimodel. We bekijken samen wat we kunnen leveren en ontvangen.’ Helicon komt er inderdaad niet alleen om leerlingen een leeromgeving te bieden, de school voegt ook zelf kennis toe. Helicon gaat werk maken van het kennisniveau van de vrijwilligers, onder meer door een aantal op te leiden als praktijkopleider, zodat de locatie een leerwerkbedrijf wordt voor zover onderdelen dat nog niet zijn. ‘Voor ons is het het interessantst als we activiteiten kunnen verankeren in het curriculum en niet alleen af en toe een project blijven doen. De Landerij kan zo uitgroeien tot een waardevolle leeromgeving, waar leerlingen vakdeskundigheid ontwikkelen en verschillende competenties opdoen. Het gaat om een heel ander soort leerproces dan op school.’

De Landerij wordt mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie, provincie Gelderland, gemeente Overbetuwe, Fonds NutsOhra maar ook het fonds Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij (KNHM).

Tekst: Ria Dubbeldam


(Bron foto: Helicon)