Menu
Nieuws

Landschappelijke inpassing van kringlooplandbouw

Veenweidelandschap
Bron foto: Mariette Budel, Shutterstock
Landschapsarchitect Roeland Meek onderzocht wat een duurzame voedselvoorziening in Nederland betekent voor de inrichting van het polderlandschap. Het resultaat is een transformatie van een lege polder naar een plek waar landbouw, ecologie, recreatie en stedenbouw samen komen.

Bronnen

(1)