Nieuws

Lang en gezond 'oud' zijn met natuurlijk eten

Er is onvoldoende bewijs dat voedingssuplementen handicaps bij ouderen voorkomen of genezen. Ouderen zouden ook essentiële vitaminen en mineralen tot zich kunnen nemen via natuurlijk voedsel.

Dit wordt geconcludeerd in het Engelstalige rapport 'The Role of Nutrition in Active and Healthy Ageing', geschreven in opdracht van de Europese Commissie (EC). De EC streeft naar een situatie, per 2020, waarin Europeanen gemiddeld twee jaar langer in gezondheid leven. Om dit doel te bereiken is het European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (AHA Partnership) opgericht.

Maatschappelijke bijdrage

In het rapport is te lezen over de grote economische en sociale uitdagingen waar Europa voor staat wegens de vergrijzing. Ouderen kunnen, door actief en gezond ouder te worden, een blijvende bijdrage blijven leveren aan de maatschappij, hun eigen levenskwaliteit en het verkleinen van de 'onhoudbare druk' op gezondheidssystemen. In het rapport wordt de hoop uitgesproken dat beleidsmakers meer aandacht krijgen voor het belang van diëten en voeding en op die manier 'onze oudere inwoners' beschermen.

Mediterraans dieet

In het rapport, geschreven door het Joint Research Centre van de EC, zijn onderzoeken over voeding en voedingssupplementen onder de loep genomen. Zoals gemeld blijkt de relatie tussen supplementen enerzijds en preventie/genezing van lichamelijke/geestelijke handicaps bij ouderen anderzijds niet aangetoond. 'Hoewel dit niet impliceert dat supplementen niet effectief zijn', wordt daarbij opgemerkt. In de samenvatting wordt als het op eten aankomt, specifiek het 'mediterraanse dieet' uitgelicht. Bij dit dieet is, zogezegd, sprake van 'food-based evidence'.

Voedings- en bewegingsdriehoek

In het rapport wordt het mediterraanse dieet omschreven als een alomvattende dieetbenadering gelet op het reduceren van sterftecijfers en chronische ziekterisico’s. In hoofdstuk 4.9 wordt dieper ingegaan op het dieet dat overigens grote gelijkenis vertoont met het 'dieet' voor kleuters (zie Groen Kennisnet-artikel Voeding voor kleuters, educatie voor ouders). In de verkorte omschrijving van het dieet is te lezen dat plantaardige producten (fruit, groenten, noten, et cetera) en koolhydraten (bijvoordbeeld brood en pasta) de hoofdmoot vormen (daarna volgen eieren, vis, enzovoorts).

Kers vóór de taart

Vooral uit de infographic bij het dieet, de mediterraanse dieetpiramide, blijkt de overeenkomst met het kleuterdieet. Eten komt pas op de derde plaats: in de eerste plaats komt beweging, eventueel gecombineerd met het nuttigen van traditionele, milieuvriendelijke producten. Denk aan culinaire activiteiten. Op de tweede plaats volgt het drinken van water en aftreksels van kruiden. Pas daarna is het eten aan de beurt, verdeeld over 6 lagen. Pas als je na het fruit, de noten, de kaas, een eitje en een portie aardappelen met eventueel een stukje vlees nog plek hebt, kun je aan taart en zoetigheid (laag 6) denken.


(Bron foto: Thinkstock)