Nieuws

Leaflets met bevindingen eerste jaar PPS

Het eerste onderzoeksjaar van de PPS Grasvelden, Klimaat en Biodiversiteit is achter de rug. Dit eerste jaar stond voornamelijk in het teken van literatuurstudie en het opstarten van het project. De bevindingen die gedaan zijn in 2020 zijn per werkpakket samengevat in een leaflet.

Werkpakket 1: Klimaat en water
Dit werkpakket onderzoekt hoe grasvelden in de toekomst weerbaar gemaakt of gehouden kunnen worden tegen droogte en wateroverlast. Bekijk de leaflet.

Werkpakket 2: Klimaat en temperatuur
De onderzoekers van dit werkpakket onderzoeken het verkoelend effect van grasvegetatie in vergelijking met andere terreinen en wat de effecten zijn van verschillende beheermethoden op het verkoelend effect van grasvegetatie. Bekijk de leaflet.

Werkpakket 3: Grasvegetaties en biodiversiteit
Dit werkpakket kijkt hoe gemeenten en graszaadleveranciers samen de biodiversiteit van grasvegetaties (met behoud van gewenste functies) binnen het stedelijk landschap kunnen verhogen. Bekijk de leaflet.

Werkpakket 4: Koolstofvastlegging van grasvelden
De onderzoekers uit dit werkpakket willen kengetallen over de organische stof opbouw (en daarmee CO2) van grasvegetaties genereren, rekening houdend met de functie en ondergrond van grasvegetaties. Bekijk de leaflet.