Nieuws

Lean management, omdat het altijd beter kan

Lean management, een methodiek die gericht is op continue verbetering van bedrijfsprocessen, staat in de belangstelling bij melkveehouders. De leanstrategie kan veel opleveren.

Lean management is een managementfilosofie. Het is een manier van denken waarbij je met medewerkers op zoek gaat naar verbetering in bedrijfsprocessen. Waar doe je overbodige bewerkingen? Waar moet je onnodig wachten? Waar kan het werk efficiënter? Het is een aanpak die ooit ontwikkeld is bij Toyota in Japan. Inmiddels wordt het gedachtegoed in veel meer bedrijven toegepast.

Ook voor melkveebedrijven kan het interessant zijn. Op 22 maart organiseerde hogeschool Van Hall Larenstein met Agrivak en Cownexxion een themadag over 'Lean Management'. Vakblad Management&Techniek besteedde er in april aandacht aan in het artikel 'Lean management in land- en tuinbouw'. Vakblad Veeteelt schreef er in mei over in het artikel 'Ook voor de melkproductie geldt: het kan altijd slimmer'.

Werkprocessen

Werkprocessen kunnen altijd slimmer, beter of efficiënter. Dat is waar het om gaat bij 'lean managment'. In de loop der jaren zijn er tientallen methodes ontwikkeld om werkprocessen te analyseren en zo op zoek te gaan naar verspilling. Veel van die methodes zijn ook toepasbaar in de melkveehoudeirj, zegt Joost van Kreij van Cownexxion in het artikel in vakblad Veeteelt. Hij was ook een van de inleiders op de studiedag die van Hall Larenstein organiseerde.

Medewerkers

Betrokkenheid van alle medewerkers is essentieel in de strategie. Bij veel bedrijven beginnen ze de dag met een 'toolboxmeting'. Met alle medewerkers worden de werkprocessen van de vorige dag besproken. Wat ging er goed? Wat kan beter? Hadden we beter kunnen presteren? Met medewerkers analyseer je waar verspilling optreedt en waar mogelijkheden liggen voor verbetering. Samen maak je afspraken over het doorvoeren van veranderingen.

Joost van Kreij heeft voor het vakblad Veeteelt tien verschillende vormen van verspilling met voorbeelden aangedragen. Je kunt denken aan onnodige voorraden, onnodig transport, onduidelijke communciatie of ongebruikt talent. Stieneke en Boudewijn IJdema, melkveehouders in Denemarken, hebben de leanstrategie omarmd.

Productiestijging

Op hun bedrijf beginnen ze de week altijd met een 'whiteboardmeeting' met alle medewerkers. Zo ontdekten ze dat ze de kalverhokken beter in de middag konden strooien in plaats van 's ochtends. Nu weten ze zeker dat de kalveren 's nachts droog blijven liggen. Zo hebben ze meer verbeteringen doorgevoerd. De aanpak heeft bij hen veel opgeleverd. De gemiddelde productie steeg bijvoorbeeld van 30 naar 35 liter per koe per dag.

(Bron foto: Shutterstock)