Nieuws

Lector deelt toekomstvisie over vitale bodem

Judith van de Mortel is benoemd tot lector ‘Gezonde plant op een vitale en duurzame bodem’. Tijdens haar inaugurele rede op 9 mei 2019 keek zij vooruit naar het jaar 2030. Zij voorziet dat dan alle agrarische bodems in Nederland duurzaam worden beheerd.

Een vitale bodem is de basis voor ecologische stabiliteit en daarmee voor duurzame gewasproductie. Die vitaliteit wordt bepaald door de kwaliteit en gezondheid van de bodem. Je kunt daarbij denken aan de structuur van de bodem, het waterbergend vermogen, het aanbod van voedingsstoffen, de samenstelling van het bodemleven of de veerkracht bij ongunstige omstandigheden. In haar inaugurele rede 'Lang leve de bodem' gaat Judith van de Mortel in op het belang van een vitale bodem. Ze sprak die rede uit op 9 mei 2019 tijdens haar benoeming tot lector 'Gezonde plant op een vitale en duurzame bodem' aan HAS Hogeschool.

Toegepaste kennis

Tijdens die rede maakt ze duidelijk dat de bodem een belangrijke rol speelt in ons dagelijks bestaan. De bodem speelt een rol in de regulatie van het klimaat en in de productie van gezond en duurzaam voedsel. Maar de relatie tussen bodem en plant is complex. De kennis over de rol van de bodem, het bodemleven en de invloed daarvan op plantengroei en plantgezondheid is vaak beperkt tot laboratoriumstudies. Met gericht onderzoek wil Van de Mortel theoretische kennis over een duurzame bodem en plantgezondheid vertalen naar praktijktoepassingen.

Toekomstvisie

Tijdens het uitspreken van de rede verplaatste Van de Mortel zich met de aanwezigen naar het jaar 2030 om haar toekomstvisie te delen. Aan de hand van de de krant GCL Next van 9 mei 2030 kijkt ze terug op 2019. Op de voorpagina van die krant concludeert ze dat er veel bereikt is: alle agrarische bodems in Nederland worden inmiddels duurzaam beheerd. Agrariërs monitoren hun gewassen met sensoren, passen mengteelten toe en gebruiken gewasresten, compost en bodembedekkers om de bodem te verbeteren. Teelten van nieuwe gewassen als sorghum, miscanthus en vezelhennep dragen bij aan verhoging van het organische stofgehalte van de bodem.

Ook binnen het groene onderwijs, zowel op mbo en hbo-niveau, heeft duurzaam bodembeheer een plaatst gevonden in het curriculum. In de krant staan verder berichten over hoe je bodemkwaliteit meet, hoe je flexibele gewassen kunt inzetten en hoe een vitale bodem een rol speelt bij de productie van gezonde voeding of opslag van CO₂.

(Bron foto: Mayur Ankushe via Pixabay)

Links

(3)