Nieuws

Lectoraten groen onderwijs in Groen Kennisnet

Informatie over en kennis van de lectoraten in groen onderwijs zijn nu beschikbaar in Groen Kennisnet. In het portaal Praktijkgericht onderzoek HAO heeft ieder lectoraat een eigen informatiepagina. Kennisbronnen van ‘groene’ lectoraten die nu al gepubliceerd worden via de mediatheken van Aeres Hogeschool, Van Hall Larenstein, HAS Hogeschool en Hogeschool InHolland Delft zijn nu ook te vinden in Groen Kennisnet.

De hao-instellingen verrichten praktijkgericht onderzoek in hun onderwijs en door middel van lectoraten. Zij onderkennen het belang van deze kennis voor het groen en overige onderwijs, bedrijfsleven en samenleving. Daarom hebben ze op hogeschoolniveau afspraken gemaakt en belangrijke stappen gezet om hun kennisbronnen - publicaties van lectoraten, scripties - Open Access ter beschikking te stellen. Zij geven daarmee invulling aan nationaal en EU-beleid en aan de doelstellingen van het Nationaal Plan Open Science van het hoger onderwijs en de onderzoeksinstellingen in Nederland. Daarin is vastgelegd dat alle publicaties van lectoren/(docent-) onderzoekers, docenten en studenten uiterlijk 2020 Open Access beschikbaar moeten zijn.

Meerwaarde

De resultaten van dit praktijkgericht onderzoek zijn niet alleen relevant voor de professionalisering van docenten, de competentie-ontwikkeling van studenten en de vernieuwing van opleidingen, maar ook voor de beroepspraktijk en de samenleving. De beschikbaarheid van informatie over en kennis van deze lectoraten via Groen Kennisnet biedt bovendien een belangrijke meerwaarde voor de gebruikers van dit kennisplatform en levert de hao-instellingen en hun lectoraten een goede profilering in het groene kennisdomein.

Lectoratenpagina’s

Groen Kennisnet ontsluit de informatie over en kennis van de lectoraten in het webportaal Praktijkgericht onderzoek HAO. In de zoekbalk van dit portaal kun je op trefwoord zoeken in de collectie kennisbronnen van het hao en vervolgens filteren, bijvoorbeeld op Opleiding of Lectoraat. Op de pagina Lectoraten van dit webportaal vind je informatie over alle 44 lectoraten in het HAO en de kennisbronnen die ze tot nu toe via hun eigen systemen gepubliceerd hebben. Groen Kennisnet haalt deze kennisbronnen van de vier hogescholen binnen door deze als het ware ‘af te tappen’ uit de mediatheeksystemen van deze instellingen. Ook scripties van studenten worden binnenkort op dezelfde wijze gepubliceerd in Groen Kennisnet. De komende tijd werken de vier HAO-instellingen en Groen Kennisnet intensief samen aan de verdere vulling van de kenniscollectie van het praktijkonderzoek in het HAO.

(Bron foto: Shutterstock)

Links

(3)