Nieuws

Led-belichting maakt aanpassing lichtkleur mogelijk

Led-belichting is bezig aan een opmars. Naast het feit dat led-licht zuiniger is in energieverbruik, heeft het meer voordelen. Er komt minder warmte vrij en je kunt lichtkleur makkelijk aanpassen waarmee je plantengroei kunt beïnvloeden.

De eerste toepassing van led-belichting in de demokas van Bayer in 's-Gravenzande was een noodgreep. Nadat slakroppen in de kas door het donkere en warme weer rond kerst 2015 slecht groeiden, besloot gewasspecialist Peter Does het gewas bij te lichten met led-belichting. Het resultaat was dat de slakroppen zwaarder waren, dikker van blad en intenser van kleur, aldus vakblad onder Glas in het artikel 'LED’s bieden nieuwe mogelijkheden en kansen voor slateelt op water'. De ervaring leidde er toe nu in de hele kas belichting hangt.

Led-lampen

De demokas van Bayer van 1.000 m² is ingericht voor de teelt van sla op water. Sla wordt er in twee systemen geteeld: op goten en in een drijvend systeem. Doel van het bedrijf is het testen van sla voor de teelt op water. Voor goede tests is het belangrijk dat de teelttechniek zo veel mogelijk lijkt op wat in de praktijk gangbaar is. Omdat in de praktijk steeds vaker led-belichting wordt toegepast, gebeurt dat nu ook in deze kas. Led-lampen hebben als voordeel je vrij makkelijk het juiste lichtspectrum kunt bieden. Bovendien komt er minder warmte vrij dan bij de SON-T lampen. In de demokas hangt nu een combinatie van rood en wit licht.

Lichtkleur

De komst van led-belichting, maakt het mogelijk de lichtkleur makkelijk aan te passen. Wat de beste lichtkleur is, is het onderwerp van verschillende onderzoeken. In het artikel 'Eerste proef met dynamisch lichtrecept in tomaat geeft 8% meerproductie' gaat vakblad Onder Glas in op die onderzoeken. Zo uit eerder onderzoek al gebleken dat planten bij blauw licht kortere, kleinere bladeren krijgen, dan planten die met rood en wit licht zijn belicht. Ze zijn donkerder groen van kleur en hebben een hoger chlorofylgehalte. Als ze daarna niet meer bij blauw licht staan, hebben ze ook meer fotosynthese. De planten die onder groen licht staan, zijn meer gestrekt en hebben een opener bladstructuur.

Groeiverschillen

In proeven is de groei van tomatenplanten vergeleken bij verschillende lichtkleuren. De planten kregen voor deel van de dag blauw of groen licht en voor de rest rood licht. Andere planten, de referentieplanten, kregen alleen rood licht. Uit die proeven blijkt dat planten met blauw licht een meerproductie van 8% laten zien en 10% korter zijn. De planten onder groen licht laten een wat opener gewas zien, maar de productie is vergelijkbaar met de planten die alleen rood licht kregen. Hoewel er verschillen te zien zijn, zijn ze niet groot. Toch biedt led-belichting perspectief, aldus het vakblad. De potentie ervan ligt onder andere in het gebruik van lichtkleuren.

(Bron foto: S[i]lo)

Links

(6)