Nieuws

Leerarrangement knaagdierbeheersing beschikbaar

De regelgeving voor de inzet van bestrijdingsmiddelen voor knaagdierbeheersing is veranderd. Wanneer je rodenticiden toepast, zowel binnen als buiten, moet je een vakbekwaamheidsbewijs hebben. Een leerarrangement geeft aanvullende informatie voor cursisten.

Sinds september 2015 moeten agrarisch ondernemers die knaagdieren met chemische middelen of rodenticiden willen bestrijden, in het bezit zijn van een licentie: het vakbekwaamheidsbewijs Knaagdierbeheersing op het Agrarisch Bedrijf (KBA). Sinds januari 2017 zijn er voor buitengebruik van rodenticiden aanvullende regels. Degene die middelen toepast, moet een cursus en examen KBA-GB (Knaagdier Beheersing op Agrarisch bedrijf Geïntegreerde Beheersing) hebben afgelegd. En het bedrijf waarop het middel wordt toegepast moet gecertificeerd te zijn door het Keurmerk Plaagdier Management Bedrijven (KPMB).

Geintegreerde bestrijding

De knaagdierbeheersing gaat uit van geïntegreerde bestrijding (IPM, Integrated Pest Management). Dat houdt in dat je rodenticiden inzet als sluitstuk van de beheersingsstrategie. Je zult eerst vast moeten stellen wat er aan de hand is, preventieve maatregelen nemen, niet-chemische bestrijding toepassen en pas als laatste chemische middelen inzetten.

Wil je op het bedrijf rodenticiden binnen gebruiken, dan moet je aan de volgende voorwaarden voldoen: Je moet vakbekwaamheidsbewijs of spuitlicentiepasje met daarop een aantekening knaagdierbeheersing hebben, of een vakbekwaamheidsbewijs knaagdierbeheersing. Voor buitengebruik moet je een licentie hebben met een aantekening knaagdierbeheersing GB of een licentie KBA GB.

Kennisbijeenkomsten

Vanaf 1 januari kunnen aoc's weer kennisbijeenkomsten op het gebeid van knaagdierbeheersing verzorgen. Er zijn vier soorten bijeenkomsten

  • De basiscursus knaagdieren (KBA). Deze cursus is bedoeld voor personen zonder spuitlicentie. Basis is vooral meer weten over herkenning knaagdieren en hun manier van leven. IPM vormt de basis van de bestrijding. De cursus geeft uiteindelijk het recht om professionele middelen als bedrijf te kunnen kopen en binnen toe te passen.
  • De basiscursus voor het behalen van KBA-aantekening op de gewasbeschermingslicentie (bewijs van vakbekwaamheid).
  • Verlenging van deze KBA-aantekening of het KBA certificaat.
  • De basiscursus BG (buitengebruik). Deelnemers dienen in het bezit te zijn van de KBA-diploma of aantekening. De minimale duur is 6 uur.

Om die kennisbijeenkomsten te ondersteunen, is door Wied Hendrix (AOC Oost) een leerarrangement Knaagdierbeheersing Agrarische Bedrijven ontwikkeld met aanvullende inforamtie voor docenten en cursisten: powperpointpresentaties, certificatieschema, formulieren, als aanvulling op het cursusboek knaagdierbeheersing.

(Bron foto: Pixabay)