Nieuws

Leerboek fokkerij en genetica voor het hbo-onderwijs

Op verzoek van de Nederlandse instellingen voor hoger agrarisch onderwijs is een leerboek over fokkerij en genetica digitaal beschikbaar gesteld door het Animal Breeding and Genomics Centre.

Het Leerboek Fokkerij en Genetica is geschreven door twee fokkerijmedewerkers van Wageningen University and Research Centre: Kor Oldenbroek van het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland en Liesbeth van der Waaij van de Leerstoelgroep Fokkerij en Genetica. Het leerboek beschrijft de verschillende onderdelen van een fokprogramma die achtereenvolgens worden doorlopen.

Vier hbo-docenten hebben een belangrijke bijdrage geleverd door het kritisch lezen van de conceptteksten: Aline van Genderen van HAS Hogeschool Den Bosch, Hans van Tartwijk van Hogeschool Van Hall Larenstein in Wageningen, Jan van Diepen van CAH Vilentum in Dronten en Linda Krijgsman van Hogeschool Inholland in Delft. Het schrijven van het leerboek was mogelijk door een bijdrage uit het WURKS-programma van Wageningen University.

Contact

Kor Oldenbroek, Centrum voor Genetische Bronnen Nederland, kor.oldenbroek@wur.nl


(Bron foto: CGN)

Links

(2)