Nieuws

Leerboeken voor fokken konijnen en hoenders

Waarom nemen kippen een stofbad, hoe bepaal je het geslacht van een konijn, hoe kies je een geschikt ras? Deze en talloze andere vragen komen aan de orde in twee leerboeken voor de startende (hobby)fokker van konijnen en hoenders.

De leerboeken zijn uitgegeven door de organisatie Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN). De boeken zijn identiek opgebouwd, met hoofdstukken als Dierenwelzijn, Voeding en verzorging, Fokken, Selectie en Showen, conditioneren, e.d. De leerboeken sluiten af met een zeer uitgebreide verklarende woordenlijst, hier en daar voorzien van illustraties.

Hoenders

In het eerste hoofdstuk (Aanschaf) van het Leerboek Hoenders maakt de lezer kennis met de globale indeling van hoenderrassen, variërend van sierrassen tot legrassen en vleesrassen. Dan is er nog de onderverdeling in (grote) hoenders en dwerghoenders ofwel krielen. KLN: 'In Nederland zijn zo’n kleine negentig hoenderrassen erkend en ongeveer net zoveel dwerghoenderrassen'. En dan zijn de gemiddeld zeven kleurslagen per ras nog niet meegeteld. In het boek worden diverse rassen genoemd, zoals van de dubbeldoelrassen (voor vlees en leg).

Los van de voorkeur moet bij aanschaf worden gelet op zaken als: levendige scharrelaar, heldere ogen en stevig en goed doorvoed (zoals: geen scherp borstbeen). Hoe het daarna verder moet met je aangeschafte dieren, wordt in detail uitgewerkt. Zo is te lezen hoeveel ruimte ze per dier nodig hebben qua huisvesting, waaraan de huisvesting verder moet voldoen, wat hun behoeftes zijn, wat voorkomende ziektes zijn, hoe je keuzes maakt voor fokken (wat zijn dominante factoren bijvoorbeeld) enzovoorts.

Konijnen

Betreffende konijnen: KLN meldt in het Leerboek Konijnen dat deze grofweg worden ingedeeld in grote rassen, middelgrote, kleine en dwergrassen. 'Daarbij kennen we ook konijnen met een bijzondere pelsstructuur.' Voor aanschaf wordt onder meer geadviseerd te letten op 'algemene ernstige fouten'. Denk aan gebitafwijkingen, X- of O-benen, een afwijkende pels en skeletafwijkingen.

Betreffende het fokken wordt al vrij snel de waarschuwing geplaatst dat niet elk nest goede dieren heeft – vooral als het gaat om de tekeningdieren. 'Je moet daarom ook afstand van jonge dieren kunnen doen zowel als ze net geboren zijn als in een later stadium.'

(Bron foto: Pixabay)