Nieuws

Leerlingen Watermanagement ontwerpen groene waterzuivering voor Helicon MBO Velp

‘Ontwerp een groene waterzuivering’ was de opdracht die directeur Remco Valk van Helicon MBO Velp gaf aan 20 tweede jaars leerlingen van de opleiding Watermanagement. En zo gingen de leerlingen aan de slag.

Rekening houdend met duurzaamheid, innovatie en de kosten moesten de studenten nadenken hoe de school hun afvalwater op een meer natuurlijke wijze kan zuiveren. Dit leverde een zoektocht op.

Zoektocht

Voor de zoektocht zijn de leerlingen op bezoek geweest op de Radboud Universiteit in Nijmegen waarbij B-WARE onderzoek doet naar dit soort systemen. Een ontmoeting die verrassend goed uitpakte.

Allerlei systemen werden uitgeprobeerd; helofytenfilters (water zuiveren met o.b.v. wortels van onder andere riet, gele lis), zuiveren met mossels en het meest innovatie systeem: de zogenaamde Biocascade.

Landmeten

Naast het kiezen van het juiste zuiveringssysteem moesten de leerlingen ook hun plan inmeten. Hierbij kwamen de lessen Landmeten erg van pas.

Uitwerking

Het resultaat was 5 uitgewerkte plannen van ontwerp tot begroting. De plannen werden via een openbare inloop gepresenteerd. Hierbij waren leerlingen, docenten van Helicon en van Hall Larenstein aanwezig en natuurlijk was de opdrachtgever Remco Valk uitgenodigd. Deze inloop werd door zo’n 70 personen bezocht. Zij hadden allen de taak om de plannen te beoordelen. De bezoekers waren zeer onder de indruk van de ontwerpen. Met recht een echte Integrale Beroeps Situatie! De groep van Hugo Jansen, Johannes van der Poel en Pieter Schoenmaker hebben uiteindelijk de hoogste beoordeling gekregen (9,1).