Nieuws

Leermateriaal fruitteelt en boomkwekerij 2030

Er is sinds kort een Wiki beschikbaar met leermateriaal over nieuwe ontwikkelingen in de fruitteelt en boomkwekerij, met een bijzondere nadruk op veredeling en precisieteelt.

De nieuwe Wiki Fruitteelt en boomkwekerij 2030 is het resultaat van het gelijknamige WURKS-project dat de afgelopen maanden is uitgevoerd door onderzoekers van WUR. In deze Wiki vind je informatie over de huidige stand van zaken in de fruitteelt en boomkwekerij, met opdrachten voor studenten. De Wiki is voornamelijk bedoeld voor docenten en studenten in het MBO en HBO.

Veredeling

Traditioneel werden vooral belangrijke voedselgewassen als granen en mais veredeld. Over het algemeen lopen ontwikkelingen voor fruit, boom en sierteeltgewassen achter. Maar mede dankzij nieuwe veredelingstechnieken is hier verandering in gekomen. Nieuwe, meer gerichte veredelingstechnieken blijken breder toepasbaar en leveren sneller resultaat dan klassieke veredelingsmethoden. Dit zijn vooral technieken die mogelijk zijn gemaakt door DNA sequencing.

Naast algemene informatie over veredeling geeft de Wiki een uitgebreid overzicht van de huidige stand van zaken in het veredelingsproces van groot fruit, zoals appels en peren. Deze pagina’s geven praktische informatie over onder andere de verschillende fases waar een veredelingsproces doorheen loopt. Het maatschappelijk debat rondom genetische modificatie komt in een apart hoofdstuk aan de orde.

Precisiefruitteelt

Net als van precisielandbouw kun je ook spreken van precisiefruitteelt. Ook deze technieken zijn van groeiend belang in de moderne fruitteelt en boomkwekerij. Bij precisieteelt staan het gebruik van sensordata en GPS-positiebepaling centraal. De drie stappen in precisieteelt worden in de Wiki toegelicht: waarneming, data-analyse en actie. Daarbij gaan de auteurs in op de verschillende sensoren en voertuigen die de fruit- of boomkweker ter beschikking staan en wat de voorwaarden zijn rondom hun gebruik.

Opdrachten voor studenten

De Wiki bevat ten slotte een aantal praktische opdrachten, die het mogelijk maken om met de theoretische stof te oefenen. Deze opdrachten gaan achtereenvolgens over veredeling in het algemeen, veredeling van groot fruit, bedrijfshygiëne en het opzetten van een kweek. Als je meer wilt weten over fruitteelt en boomkwekerij, of als je opdrachten zoekt voor studenten, neem dan een kijkje in deze Wiki.

WURKS

De Wiki Fruitteelt en boomkwekerij 2030 kwam tot stand in het kader van een Wageningen UR Knowledge Share (WURKS) programma, dat gefinancierd wordt door het ministerie van LNV. Het doel van WURKS is om educatiemateriaal in de agronomische sector up to date te houden en zo in brede zin een schakel te vormen tussen onderzoek en onderwijs.

(Bron foto: Shutterstock)