Nieuws

Leermiddelen voor het profielvak groen vmbo

Om aan te sluiten bij het nieuwe profielvak groen voor het vmbo richt het Ontwikkelcentrum de methode Hands On hier al op in. Hiermee zorgt het expertisecentrum er voor dat vmbo-docenten Hands On ook na de invoering van het nieuwe groene profiel kunnen gebruiken.

Sinds 2012 werkt het Ontwikkelcentrum aan de nieuwe beroepsgerichte methode Hands On. Dit is een mixed media leermiddel waarbij de lesstof in het boek gelijk is aan die in de digitale versie. Inmiddels zijn veertien modules verschenen en is dit leermiddel voor zowel de gemengde als de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg beschikbaar.

De huidige zes Hands On modules gemengde leerweg dekken het examenprogramma landbouwbreed af en zijn al goed inzetbaar bij het nieuwe examenprogramma. Dit geldt over het algemeen ook voor de reeds ontwikkelde modules voor de basisberoepsgerichte (bb) en kaderberoepsgerichte (kb) leerweg. Sommige modules vragen om aanpassingen. Voor de zomer verschijnen vier nieuwe modules voor zowel de leerweg kb als bb. Beide zijn gebaseerd op het nieuwe examenprogramma en sluiten aan op Landbouwbreed. Zodra de nieuwe modules gereed zijn, start het Ontwikkelcentrum met het aanpassen van de bestaande modules van Hands On. Alle 22 modules van Hands On zijn zomer 2016 gereed voor het nieuwe examenprogramma Profiel Groen.

Meer informatie over Hands On is hier te vinden. Heb je vragen over welke leermiddelen je bij het nieuwe profiel kan gebruiken, dan kun je contact opnemen met Peter van Loon van het Ontwikkelcentrum (Email: p.vanloon@ontwikkelcentrum.nl).


(Bron foto: xx)