Nieuws

Leertraject voor zorgboeren

Hoe kun je zorgboeren helpen bij hun ontwikkeling? Een ontwikkeld leertraject, bedoeld voor begeleiders, beschrijft hoe zorgboeren in vier bijeenkomsten een toekomstplan voor hun bedrijf kunnen ontwikkelen.

Zorglandbouw staat in de belangstelling. Het draagt bij aan vermaatschappelijking van de land- en tuinbouw en speelt een rol in het creëren van werkgelegenheid op het platteland en economisch perspectief voor ondernemers. Maar ondernemers in zorglandbouw moeten ook inspelen op veranderingen in wet- en regelgeving. Hoe ga je om met de veranderingen in zorgvergoedingen, bijvoorbeeld? Hoe verken je nieuwe toekomstmogelijkheden?

Leertraject

De handleiding 'Klaar voor de toekomst' beschrijft een aanpak voor een leertraject met groepen zorgboeren. De handleiding is bedoeld voor begeleiders van studiegroepen of netwerken. Het rapport is een beschrijving van een pilot waarin twee groepen van 10 zorgboeren bijeenkwamen om toekomstmogelijkheden voor hun bedrijf te verkennen. Ze zochten naar nieuwe product-markt combinaties. De handleiding geeft handvatten voor begeleiders. Hoe kun je zo'n traject in studiegroepen vormgeven? Hoe zorg je dat zorgboeren goede afwegingen maken voor de toekomst?

Inspiratie

In vier bijeenkomsten worden de deelnemers geïnspireerd door nieuwe ideeën en mogelijke product-markt combinaties. De brochure 'Veerkrachtig inspelen op nieuwe ontwikkelingen' biedt inspiratie. Het gaat om ideeën als arbeidsvoorbereiding en -activering, onderwijsomgeving, behandeling en kleinschalig wonen. Deelnemers oriënteren zich en maken keuzes. Hoe ziet het met arbeid? Welke kennis heb je nodig? Wat voor activiteiten moet je ontwikkelen? In de laatste bijeenkomst maken ze een actieplan voor hun bedrijf.

Naast deze handleiding zijn er ook twee procesbegeleiders opgeleid om het leertraject te kunnen toepassen. De handleiding voor begeleiders is tot stand gekomen door samenwerking tussen Wageningen UR en de Federatie Landbouw en Zorg.

(Bron foto Pixabay)