Nieuws

Leerzame masterclass Bedrijfshygiene

Tijdens een masterclass op 18 februari maakten mbo-leerlingen van Wellantcollege en Clusius College in vier workshops kennis met verschillende aspecten van bedrijfshygiëne. De masterclass is georganiseerd door IDC Bollen & Vaste planten.

Wageningen UR - PPO Lisse organiseert vanuit het Innovatie en Demonstratie Centrum (IDC) Bollen & Vaste planten een serie masterclasses voor mbo-leerlingen van Wellantcollege en Clusius College. De masterclasses vinden plaats in Lisse bij het IDC of bij een bedrijf in de Greenport Duin- & Bollenstreek.  Naast een praktisch deel in de vorm van een excursie zijn er experts van verschillende bedrijven en/of kennisinstellingen die een bijdrage leveren aan de masterclasses. Op 18 februari was een groep van 21 leerlingen (niveau 2 en 3) van de Wellant-locaties Aalsmeer en Rijnsburg te gast bij Naktuinbouw voor een masterclass. Het centrale thema van de masterclass was Bedrijfshygiëne.

Workshops

De masterclass bestond uit  vier interactieve, leuke en afwisselende workshops. Leerlingen konden er kennismaken met de verschillende aspecten van bedrijfshygiëne in de tuinbouw. De leerlingen hadden vooraf een opdracht gekregen om een monster te nemen van bijvoorbeeld een bloemenemmer of een mes. Het monster werd op een groeimedium uitgekweekt. Tijdens de eerste workshop bekeken de leerlingen het resultaat; het inzicht in waar overal ongezien schimmels en bacteriën voorkomen gaf her en der wat schrikreacties. Ook werd uitgelegd hoe je bacterieonderzoek doet en hoe aaltjes er onder een microscoop uitzien.

In een volgende workshop stond het geven van feedback centraal: wat kun je zeggen als hygiënemaatregelen niet goed worden toegepast en vooral hoe doe je dat? De derde workshop nam de leerlingen mee om aan de hand van bedrijfsfoto’s te zien waar bedrijfshygiëne goed of slecht wordt toegepast. In de laatste workshop maakte de docent tastbaar hoe je ongemerkt een ziekteverwekker een bedrijf binnen kan brengen. Daarbij werd ook geoefend welk type maatregelen je kunt nemen op het gebied van kleding om verspreiding van ziekten tegen te gaan.

Thema's

In de winter van 2014 - 2015 organiseert het IDC Bolen & Vaste Planten een aantal masterclasses voor studenten en medewerkers van bloembollen- en vaste planten bedrijven. Het zijn thematische bijscholingsdagen van een middag en een avond met een maaltijd. Naast een theoretisch deel, is er ook altijd een bedrijfsexcursie gericht op het thema. De thema’s van de masterclasses zijn onder andere: Marketing, Veredeling, Bedrijfshygiëne, Handel en fytosanitaire aspecten en Hoe doe ik praktijkonderzoek .

Uit de evaluatie kwam naar voren dat de leerlingen de masterclass goed waardeerden. Vooral de praktische aspecten in de masterclass spraken erg aan. De volgende masterclass wordt georganiseerd rondom het thema Veredeling.


(Bron foto: xx)