Nieuws

Leerzame speeddate Ctgb en telers

Telers maken zich zorgen over het middelenpakket. En ze werken liever met een maximale dosering per m² dan een maximale frequentie, zo blijkt uit de gesprekken die Ctgb voerde in speeddates met telers. Het Ctgb vindt de gesprekken zeer leerzaam.

Om te leren van gebruikers en gebruikservaringen, organiseerde het Ctgb 13 en 20 maart voor het eerst twee ‘speeddates’ met telers. Er bleek een grote belangstelling bij telers van uiteenlopende gewassen om over soms grote afstand naar het Ctgb te komen om die ervaringen te delen. De gesprekken – beide dagen drie sessies van een half uur – werden door zowel de aanwezige telers, als de deelnemende Ctgb-medewerkers als heel positief ervaren.

Discrepantie

Veel gesprekken gingen over de ervaren discrepantie tussen de dagelijkse teeltpraktijk en wat wordt voorgeschreven in het wettelijk gebruiksvoorschrift. Telers voelen zich te sterk ingeperkt door de voorgeschreven maximale frequentie in combinatie met een vaste concentratie. Veel liever zouden ze werken met een maximale dosering werkzame stof per m² of per hectare, waarbij concentratie en frequentie aan de landbouwkundige ervaring worden overgelaten.

Meerdere keren werd de wens geuit middelen pleksgewijs te kunnen gebruiken, zonder daarmee direct één toedieningsronde te verspelen. Deze laatste opmerking wordt door het Ctgb onderkend en gezien als een optie die in de ontwikkeling van IPM - geïntegreerde teelt - een rol kan spelen. Moderne (gps-)technieken zouden kunnen helpen om dat gebruik controleerbaar vast te leggen.

Middelenpakket

Een veel terugkomende misvatting is dat het Ctgb invloed heeft op het middelenpakket. Het college beoordeelt slechts wat het als aanvraag aangeboden krijgt. Het kan en mag dan ook niet adviseren over bijvoorbeeld het toevoegen van kleine toepassingen, al werd duidelijk dat het middelenpakket daar knelt. Het Ctgb benadrukt dat het in die gevallen belangrijk is dat georganiseerde telers, belangenorganisaties of het Fonds Kleine Toepassingen zich gezamenlijk sterk maken voor de gewenste toepassingen. Voor die kleine toepassingen geldt dan wel een eenvoudiger, korter en goedkoper beoordelingstraject.

Telers van zowel consumptie- als siergewassen, brachten ook nog de bovenwettelijke eisen door grootwinkelbedrijven en tuincentra ter sprake. Deze leiden soms tot verwarring en leggen een extra druk op het gebruik van het middelenpakket. Als keerzijde werd opgemerkt dat die druk en controle er wel toe leiden dat telers netjes met de middelen omgaan.

Leerzaam

Terugkijkend op beide bijeenkomsten concludeert Ctgb-directeur Luuk van Duijn “Ik vond het waardevolle en leerzame gesprekken waar we zeker ons voordeel mee doen. Veel van de aanwezigen waren van mening dat een gesprek naar aanleiding van een jubileum eens in de vijfentwintig jaar te weinig is. Ook die opmerking nemen we serieus mee… “

(Bron: Ctgb, foto Pixhere)