Nieuws

Lees alles over de rol van CGN in de vernieuwde brochure

De vernieuwde brochure beschrijft de verschillende rollen van het Centre for Genetic Resources, the Netherlands (CGN), voor gewassen, landbouwhuisdieren en bomen. De brochure geeft bovendien interessante achtergrondinformatie bij de activiteiten van het CGN.

CGN is onderdeel van Wageningen University & Research, en voert Wettelijke Onderzoekstaken (WOT) uit voor het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). CGN zet zich in voor lange termijn behoud van genetische diversiteit in gewassen, landbouwhuisdieren en bomen. CGN doet dit door genetische diversiteit veilig te stellen in genenbanken en door het (duurzaam) gebruik van genetische diversiteit te stimuleren.

CGN ondersteunt en adviseert het ministerie van LNV bij de implementatie en ontwikkeling van internationale verdragen. Deze verdragen gaan over behoud en duurzaam gebruik van genetische bronnen, en over eerlijke verdeling van de voordelen van het gebruik van genetische bronnen.

CGN wordt gezien als een internationaal erkend expertisecentrum en ontwikkelt nieuwe methoden, inzichten en tools, gericht op efficiënter en effectiever behoud en gebruik van genetische diversiteit. Daarbij wordt optimaal gebruik gemaakt van moderne technologieën, zoals DNA-technologie (‘genomica’), bewaartechnologie, reproductietechnologie en bio-informatica.

Links